Serviceledare slopas

Seko SJ rapporterar: Serviceledare, SLX, på snabbtåg tas bort den 1 april 2021 SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX, på snabbtågen. SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades […]

Read More Serviceledare slopas
februari 10, 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Seko SJ rapporterar: Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari. Seko och […]

Read More Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020
februari 9, 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Seko SJ rapporterar: Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättningarna för kommande förhandlingar. Den 2 februari träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för kommande förhandlingar utifrån att […]

Read More Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020
februari 5, 2021

Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande

Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande   Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen?   Den 17 februari 2021 är det dags för årsmöte i Seko Sektion Åkande. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i Seko Sektion Åkandes styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till […]

Read More Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande
januari 15, 2021

SJ schemaläggning T21 nr3

  Fortsatt nej från Seko till SJs schemahantering för åkande personal under T21.   SJ har i förhandling med Seko den 13 januari begärt att få ett ja för att fortsätta med sin nuvarande hantering av schemaläggning för åkande personal under hela år 2021. Seko har som tidigare informerats om sagt nej till den nu […]

Read More SJ schemaläggning T21 nr3
januari 14, 2021

Helg och föräldraanpassning

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) rapporterar. Seko fortsätter att ifrågasätta SJs tolkning av svensk lagstiftning. Det så kallade gruppval som SJ nu har genomfört för åkande personalen har skapat den stora osäkerhet som Seko förutspådde. Medlemmar som har ett behov av föräldraanpassning har fått mot sin vilja byta ledig helg. Många medlemmar som har sina […]

Read More Helg och föräldraanpassning
december 22, 2020

Seko ifrågasätter SJs tolkning av lagen

Föräldraanpassning Seko Förhandlingsorganisation SJ informerar: Seko ifrågasätter starkt SJs tolkning av svensk lagstiftning. SJ har sänt ut information att man ställer krav på att medarbetaren måste gå ner i tid med 20% för att SJ ska följa svensk lagstiftning när det gäller att föräldraanpassa schema för [klubbens tillägg: i nuläget] åkande personal. Diskrimineringslagens 3 kapitel […]

Read More Seko ifrågasätter SJs tolkning av lagen
december 11, 2020

Spårtrafik: Infoblad 4

Seko Branschorganisation Spårtrafik informerar: Nu är årets avtalrörelse klar på spårtrafikområdet. Årets uppskjutna avtalsrörelse har varit tuff och intensiv. Coronapandemin har hela tiden legat som en mörk skugga över förhandlingarna. Situationen på Pågatågen har varit en viktig del i de förhandlingar som har förts med Almega Spårtrafik. Ett genombrott har uppnåtts i dialogen med Tågföretagen, […]

Read More Spårtrafik: Infoblad 4
december 11, 2020

Avtal klart: Slut på lönedumpning!

Avtal klart: ”Nu är det slut på lönedumpning inom spårtrafiken” Seko tecknade idag ett nytt kollektivavtal för medlemmarna inom spårtrafiken. Avtalet omfattar drygt 10 000 medlemmar och är i flera avseenden banbrytande och historiskt. Ett stort steg mot ordning och reda i branschen har tagits. –“Nu är det äntligen slut på lönedumpning inom spårtrafiken. I […]

Read More Avtal klart: Slut på lönedumpning!
december 10, 2020

Fientliga agerandet från SJ fortsätter!

  Seko SJ tar ett mycket tydligt avstånd från det gruppval T21 som SJ nu påbörjat för åkandepersonalen division Trafik & Service. SJ genomför nu ett gruppval för den åkandepersonalen utan att presentera förslag på grupper som innehåller några konkreta turer. I bästa fall erbjuds valet av fridagshelg, övriga fridagar på den så kallade gruppnyckeln […]

Read More Fientliga agerandet från SJ fortsätter!
december 4, 2020