Klubben har haft budgetmöte

Idag den 29 oktober har Seko Klubb SJ Trafik haft sitt budgetmöte.

Mötet fastslog klubbstyrelsens förslag till Aktivitetslista såväl som Aktivitetsplan för 2020. Mötet fastslog även klubbstyrelsens förslag på klubbavgifter (d.v.s. den del av medlemsavgiften som tillfaller klubben) samt budget för 2020. Klubbavgiften lämnades oförändrad, i huvudsak på 45 kr/aktiv medlem/år.

Mötet genomförde också fyllnadsval till valberedningen med Pernilla Johnsson, vars uppdrag sträcker sig till årsmötet 2021. Tillsammans med övriga i valberedningen önskar vi henne lycka till i uppdraget.

Efter mötet bjöds de närvarande medlemmarna på den traditionella budgetmötesmiddagen.

oktober 29, 2019