IVU/Rapid-beslut bordläggs

Seko har länge inväntat dokumentation och förhandlingsunderlag inför införandet av SJ ABs nya planeringssystem, IVU/Rapid, inom ramen för “Framtidens planering”.

Men sent i torsdags kväll den 7 november fick våra klubb- och sektionsrepresentanter utkastet till avtals- och förhandlingsunderlag som cheferna formulerat. Med andra ord med kortare framförhållning än 3 vardagar till pågående möte mellan de lokala klubbarnas representanter å ena sidan och vårt samordningsorgan, Seko Förhandlingsdelegation SJ (Seko SJ) å andra sidan.

På vårt initiativ gjorde vi klart för samtliga inför och under detta möte att vår ståndpunkt är att inte förhasta oss in i beslut utan att detta underlag måste underställas demokratiska principer. Detta innebär att vi föreslog att underlagen måste grundligt analyseras av både lokala styrelser samt kunna underställas medlemsmöte.

På vårt initiativ har därför mötet idag beslutat att inte besluta i frågan om IVU/Rapid utan låta interndemokratin ha sin gång. Beslutet bordläggs med andra ord. Under tiden kommer de lokala styrelserna nu att ges möjlighet att analysera underlaget grundligt och även kunna  kalla till medlemsmöte där medlemmar ges möjlighet att påverka inriktningen i detta. Mer info utkommer…

november 13, 2019