Medlemsmöte 3 december kl 08-14 rörande SJs förslag om IVU/RAPID – VIKTIGT!!!

SJs förslag för IVU/RAPID:
MEDLEMSMÖTE 3/12 kl 08:00-14:00 Genomgång kl 9,11,13

Vi ska vara tydliga med att vi står inför avgörande förändringar om SJs förslag tas i bruk i det utförande som presenterats.

Förslaget som ligger på bordet innebär så gott som full jackpot för arbetsgivaren och det motsatta för oss arbetstagare.

För arbetsgivaren innebär förslaget stora möjligheter att planera ut turer enligt eget önskemål, då ramarna kommer bli MYCKET generösa och ger möjlighet till turändringar i närtid samt självbestämmande över våra FP-dagar.

När de kommer till arbetstagarnas ”rättigheter” så lyser dom i stort i frånvaro. Dessutom genomsyras dessa av att vara önskemål som ej kan krävas eller förväntas, utan eventuellt kan komma att genomföras om SJ och dess verksamhet tillåter.

SÅ KOM och informera dig samt att göra DIN RÖST HÖRD på medlemsmötet på 49:an den 3 december!

november 29, 2019