Inplacering i lönesteg fr.o.m. 1/5 2019 KVARSTÅR

SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det
gäller tillämpning och inplacering i lönestege för
medarbetare med fast månadslön.
Det innebär att inplacering i lönestegen som är gjorda före 2019-05-01 står fast och inte kommer att ändras.
Drabbade medarbetare kommer därmed fortsatt förlora stora summor per månad och år jämfört med anställda efter den 1 maj.

november 29, 2019