Stor medlemsdag 3 december: VI SÄGER NEJ till SJs förslag gällande IVU/Rapid – Kraftfullt NEJ ifrån Stockholms & Seko Sektion Åkande

Medlemsmöte gällande förslaget ifrån SJ gällande IVU/Rapid – svart på vitt hur det ser ut!

I rummet bredvid julmyset hade vi medlemsmöte gällande det senast kända förslaget som SJ vill få igenom gällande IVU/Rapid. Ett förslag som ger arbetsgivaren STORA möjligheter gällande planeringen av anställda (bl.a. möjlighet att förlänga/förändra arbetsdagen på kort varsel, styra över fp-dagar), medans medarbetarens möjligheter i stort lyser med sin frånvaro. Som medarbetare kretsar det mesta kring att du kan ge önskemål om arbetstid, önskemål vart en fp-dag ska vara någonstans. MYCKET FÅ LÖFTEN när det kommer till medarbetarens fördelar, men stora möjligheter för arbetsgivaren.

Vi hade genomgång av förslaget vid tre tillfällen under dagen med många besökare som tog tillfället i akt att informera sig om hur avtalet ser ut.

Resultatet av dagen är tydligt och ÄR EN STARK SIGNAL till SJ OCH DE PARTER som sitter vid förhandlingsbordet ifrån Stockholms medlemmar och Seko Sektion Åkande!

  • VI SÄGER NEJ till förslaget som helhet!
    VI SÄGER NEJ till att lyfta ur/ta bort Bilaga 2 i dagens kollektivavtal (Arbetstidens förläggning)!
    VI VILL ÄVEN att eventuellt nya avtalsförslag gällande IVU/Rapid ska föregås av medlemsmöte liknande dagens INNAN något beslut tas av parterna!

Vi står inför STORA förändringar gällande arbetsgivarens möjligheter att styra över våra scheman och lediga dagar, medans våra möjligheter i stort endast är önskemål om verksamheten tillåter.

TILLSAMMANS SKA VI VARA STARKA och TILLSAMMANS SKA VI TA BESLUT OM DETTA.

december 7, 2019