Tafsa inte på vår trygghet!

Med anledning av Sekos rapport “Med hälsan som insats”, publicerad 7 december, anordnar Sekos klubbar i spårtrafiksbranschen en landsomfattande flygbladsutdelning den 11 december. Detta för att ytterligare belysa den ohållbara och oacceptabla hot- och våldsituationen för ombordpersonal. Mellan kl. 08:00-09:00 samt mellan kl. 16:00-17:00 arrangerar Seko Klubb SJ Trafik en flygbladsutdelning vid Stockholms Centralstation. Deltagande sektionsmedlem i klubben premieras med en symbolisk gåva.

Rapporten bygger på den Seko-undersökning bland de som arbetar inom den spårbundna trafiken i Sverige där drygt 3 000 Seko-medlemmar har svarat. De vittnar om en oroande utveckling för de ombordanställda. Varannan ombordanställd svarar att det dagligen, nästan dagligen eller någon gång i veckan förekommer hot på arbetsplatsen. Det finns ett tydligt samband mellan ensamarbete ombord på tågen och utsattheten för hot, våld och sexuella trakasserier. Sekos krav är stopp för ensamarbete, bättre offentliga upphandlingar med krav på bemanning ombord samt utred möjligheten att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som återkommande utgör ett hot mot säkerheten. Läs mer om rapporten här.

Samling utanför Klarabergsviadukten 49 (intill Waynes Coffee) 15 minuter innan för organisering och distribution av material. Deltagande i flygbladsutdelningen genomförs utanför arbetstid och i privat klädsel.

Anmäl gärna ditt deltagande genom att fylla i nedanstående webbformulär (tillgängligt t.o.m. sista kampanjtillfället) för att lättare planera distribution av material och ev. inköp.

Välj MINST ett av ovanstående alternativ OM du avser delta.
Ange ditt namn för att underlätta för oss att hålla och genomföra möte. Genom att klicka "Skicka!" godkänner du att vi sparar uppgifterna internt och tillfälligt.
december 7, 2019