Kollektivtrafikens arbetsmiljö kartläggs

Arbetsmiljöverket kommer inom kort att påbörja en nationell kartläggning av arbetsmiljön inom kollektivtrafiken. Inspektionen riktar sig bl.a. till båt-, tåg- och färjetrafik och har som syfte att få en bild av förekomsten av hot och våld i arbetslivet för de anställda samt hur arbetsgivare förebygger detsamma. Drygt 300 stycken arbetsplatser kommer att vara föremål för inspektionen som också har som syfte att följa upp brister i det förebyggande arbetet mot hot och våld. Tågtrafiksanställda, som utför biljettkontroller och viseringar, är särskilt utsatta. Enligt statistiken mellan åren 2014 och 2018 så ledde nästan var tredje anmäld arbetsolycka till sjukfrånvaro på grund av hot och/eller våld riktat mot tågpersonal. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot här (extern länk) som också intervjuar Seko Klubb SJ Trafiks ordförande, Helena Henriksdotter, i ämnet. Nyhetssajten Omni skriver också här (extern länk) om intervjun.

Här (extern länk) kan man också ta del av TV4 Nyhetsmorgons intervju med klubbens utnämnda skyddsombud för ombordpersonalen Stockholm, Maria Sjöström, om hot och våld i yrket.

Klubben och sin sektion är glada för att ha förtroendevalda som delar med sig av erfarenheter för att belysa problem i syfte att göra situationen bättre på sikt.

februari 11, 2020