Sektion Åkandes årsmöte

Såhär utföll sig Seko Sektion Åkandes årsmöte som avhölls den 20 februari.

Traditionsenligt bjöd sektionen in Lars Ohly, f.d. tågmästare och fackligt aktiv på SJ, att sitta årsmötesordförande som tillsammans med vår sekreterare Pernilla Holmgren guidade oss genom årsmötet. Verksamhetsberättelsen för 2019 behandlades såväl som verksamhetsinriktning för 2020 där årsmötet gav styrelsen i uppdrag att lägga till en skrivning om medlemsrekrytering.

Med anledning av händelserna kring lönestegsinplaceringen i höstas och det uppkomna missnöje av detta behandlade årsmötet en inkommen motion i ärendet. Årsmötet beslutade att ge den lokala fackliga organisationen i uppdrag att föreslå och vidta ännu kraftfullare åtgärder för att öka transparensen inom den egna fackliga organisationen som årsmötet hade tydliga åsikter om. Ytterligare information om detta återkommer vi till inom kort.

Innan årsmötet avslutades med en sedvanlig årsmötesmiddag avtackade sektionen såväl pensionärer som vår avgående ledamot Mikael Käck-Lilja för sitt värdefulla engagemang och valdes nya styrelseledamöter in i sektionsstyrelsen. Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande: Elias Cataño.
Ledamot: Eva Nilsson.*
Ledamot: Helena Henriksdotter.
Ledamot: Pernilla Johnsson.**
Ledamot: Anneli Bäcklund.
Ledamot: Pernilla Holmgren.*
Ledamot: Leif “Jason” Jansson.

Uppdraget som Seko-ombud för Kontrollgruppen lämnades vakant för senare tillsättning. Inom kort kommer styrelsen att konstituera sig, d.v.s. fördela ansvarsområden sinsemellan.

* = Omval för en period av 2 år.
** = Nyval för en period av 2 år.

februari 21, 2020