Nominera inför klubbens årsmöte

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen?

Nu är det snart dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i klubbens styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Uppdragen till styrelsen som ska fyllas är fem (5) stycken:

  • 1 st ordförande. Tvåårigt uppdrag innehas idag av Helena Henriksdotter som söker förnyat förtroende.
  • 1 st ord. ledamot. Tvåårigt uppdrag innehas idag av Leif Jansson som söker förnyat förtroende. Uppdrag företrädesvis för ombordpersonal.
  • 1 st ord. ledamot. Ettårigt fyllnadsuppdrag innehas idag av Stefan Andersson. Uppdrag företrädesvis för administrativ personal.
  • 1 st ord. ledamot. Tvåårigt uppdrag innehas idag av Louise Reichenberg som söker förnyat förtroende. Uppdrag företrädesvis för depåpersonal.
  • 1 st ord. ledamot. Tvåårigt uppdrag innehas idag av Pascal Tunryd som söker förnyat förtroende. Uppdrag företrädesvis för ombordpersonal.

Dessutom ska följande förtroendeposter på en tvåårsperiod vardera också tillsättas:

  • 1 st ordinarie revisor och 1 st ersättande revisor. Tvååriga uppdrag.
  • 2 st fanvårdare. Uppdragen innehas idag av Peter Andersson och Orvar Strömqvist som båda söker förnyat förtroende.

Som medlem kan man nominera fritt antal medlemmar till posterna. Medlemmar som nomineras skall ha tillfrågats och tackat ja innan nomineringen lämnas in. Man får såklart nominera sig själv. Nomineringsstopp (sista dag för att inkomma med namnförslag till styrelseuppdragen) är söndagen den 1 mars. För övriga uppdrag ända fram till årsmötet.

Nomineringar skickas via e-mail till: valberedning@klubbsjtrafik.se

Mvh
Valberedningen Klubb SJ Trafik

februari 20, 2020