Efter Seko Klubb SJ Trafiks årsmöte

Såhär utföll sig Seko Klubb SJ Trafiks årsmöte som avhölls idag den 11 mars.

Verksamhetsberättelsen såväl som ekonomin för 2019 behandlades. Vi höll dessutom en tyst minut för medlemmar som gått ur tiden.

En inkommen motion från Sektion Åkandes årsmöte (ang ökad internfacklig transparens kring förhandlingsprotokollet om lönestegsinplaceringen) bifölls av årsmötet. Motionen skickas nu vidare till Seko SJs årsmöte, dit den är adresserad, som äger rum 24 mars. Kravet är tydligt: Delge klubbarna förhandlingsprotokollet!

På styrelsens förslag antog årsmötet även den fackliga budkavle (uppropet) som Volvos fackklubb i Umeå startade och som idag har samlat flera fackliga sammanslutningar på olika nivåer runtom i landet. Budkavlen är ett tydligt ställningstagande för den arbetsrättsliga lagstiftningen genom att försvara turordningsreglera och att bibehålla “saklig grund”-begreppet ifråga om uppsägningar. På uppdrag av klubbstyrelsen kommer budkavlen också att skickas in till Seko SJs årsmöte med förslag på att ställa sig bakom densamma.

Innan årsmötet avslutades med en sedvanlig årsmötesmiddag valde årsmötet ledamöter till styrelsen.

Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande: Helena Henriksdotter.*
Kassör: Elias Cataño.
Ledamot: Leif Jansson.*
Ledamot: Mona Svensson.
Ledamot: Louise Reichenberg.*
Ledamot: Jenny Samuelson.
Ledamot: Pascal Tunryd.*
Ledamot: Marie-Louise Guldbrandzén.
Ledamot: Marko Lipponen.**
Ledamot: Bengt Paulsson.

Ytterligare förtroendeuppdrag tillsattes också:
Ordinarie revisor: Hanna Hellberg.*
Ersättande revisor: Paiam Golrou.*
Valberedare: Maria Sjöström, Maria Nordmark, Björn Nilsson, Katerina Salvatierra Cruz.*
Fanvårdare: Peter Andersson och Orvar Strömqvist.*

Inom kort kommer styrelsen att konstituera sig, d.v.s. fördela ansvarsområden sinsemellan.

* = Omval för en period av 2 år.
** = Fyllnadsval för en period av 1 år.

mars 11, 2020