Läget kräver extraordinära åtgärder

SJs mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extraordinära åtgärder.

Sjukskrivningstalen på SJ, likt samhället i övrigt ligger på nivåer som tidigare aldrig skådats på SJ. Sju gånger fler av åkande personalen än normalt är nu borta samtidigt som mer än nio av tio resenärer har försvunnit från tågen, gör produktionen mycket instabil. Stora trafikreduceringar i närtid är redan beslutade. Fler kan komma.

SJ, Seko och övriga personalorganisationer är därför överens om vissa avsteg i Spåra SJ för åkande personal inom division Trafik & Service under perioden 2020-03-23 – 2020-06-30.

Besked om vilken typ av tjänst som ska utföras på arbetsdag kommer att lämnas i arbetsverktyget TrAppen senast klockan 17 dagen innan arbetsdagen. Det åligger varje medarbetare att själv, såväl på arbets- som ledig dag, tillgodogöra sig information i TrAppen om hur denna ska tjänstgöra nästkommande arbetsdag. Turerna som presenteras skall vara ritade enligt gällande arbetstidsbestämmelser.

Seko SJ har inte accepterat några generella avsteg från gällande avtal.

Villkoret att tillgodogöra sig information i TrAppen även på ledig dag gäller till och med 2020-04-30. Parterna kommer sedan gemensamt besluta om skyldigheten att kontrollera sin tjänstgöring på ledig dag skall fortsätta att gälla. Samtliga medarbetare som omfattas av detta avtal erhåller ett lönetillägg per månad på 1 000 kr.

Även fortsättningsvis ska hänsyn tas till medarbetare som av olika skäl har en beviljad anpassning av hur arbete förläggs (kan exempelvis röra sig om anpassningar i rehabiliteringssyfte samt för att underlätta föräldraskap). Medarbetare som med anledning av detta avtal får en sent uppkommen ändring av sin tjänstgöring och därför måste avboka ett besök hos sjukvårdsinrättning eller tandläkare och därmed åläggs en avbokningsavgift ska i första hand kontakta personalplaneringen för att försöka lösa situationen och om det inte är görligt kommer medarbetaren mot uppvisande av underlag kompenseras av SJ. Personalplanerings enheten kommer att skapa en särskild supportfunktion till vilken medarbetarna ska kunna vända sig direkt.

Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.

Läs originalinlägget på Seko SJs blogg här.
mars 23, 2020