Avtalsnytt #4

Coronaviruset har lamslagit hela världen och nu är det fokus på att rädda jobben och
begränsa smittspridningen i samhället. Fack och arbetsgivare inom industrin insåg allvaret
och beslöt att prolongera (förlänga) sitt avtal med sju månader, till den 31 oktober i år. Ett klokt beslut under rådande omständigheter.

Under två veckor har vi försökt teckna en motsvarande uppgörelse med Almega
Tågföretagen, utan framgång. Vi vill att det centrala avtalet och samtliga lokala avtal förlängs
till hösten. Särskilt viktigt är avtalen för Krösatåg och Pågatåg. Enligt uppgörelsen i
avtalsrörelsen 2017 löper bundenhet till dessa avtal ut den 30 april 2020.

Seko vill att de lokala och de centrala avtalen fortsätter att löpa parallellt, precis
som idag. Almega har avvisat detta förslag.

Almega föreslår att de lokala avtalen löper ut 30 april medan det centrala avtalet fortsätter att
gälla i sju månader till. De lokala villkoren skulle enligt Almegas förslag försvinna helt och
hållet. Från Sekos sida är detta en oacceptabel lösning.

Samhället befinner sig i kris, människors liv står bokstavligt talat på spel och ekonomin är
hotad. Vi vill kunna lägga 100 % fokus på att parera effekterna av Coronapandemin. Vi vill
hjälpa våra medlemmar och arbetsgivarna igenom krisen. Sverige behöver tågbranschen.
Därför vill Seko förlänga avtalen rakt upp och ner. Alla olösta frågor får förbli olösta till i höst
när vi tar tag i dem igen.

Att Almega i stället för att vara lösningsorienterade under dessa tider med stor oro agerar
som de gör är både chockerande och provocerande. Nu tvingas vi istället lägga både kraft och
energi på att lösa ett problem som inte ens borde dykt upp. Det är frustrerande. Vi
återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Till dess, håll huvudet högt och känn stolthet i det faktum att utan Sekos medlemmar stannar
Sverige. Vi kommer att greja det här, tillsammans! Hjälp oss att bli ännu starkare genom att
rekrytera en kollega redan idag. Skicka ett sms med ordet Seko och kollegans namn och
mobilnummer till 71350 så ringer vi upp och hjälper personen att gå med.

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/ Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

Läs originalinlägget här.