Seko SJ rapport: Permitteringsavtal på SJ klart!

Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget.

Avtalet bygger på lagen om stöd vid korttidsarbete och gäller under tiden 2 april till och med den 1 oktober 2020. Avtalet har 7 dagars uppsägningstid. SJ kommer att kontakta samtliga medarbetare som nu beröras av avtalet och informera om vilken nivå på arbetstidsminskning som kommer att gälla.

Seko har bara haft möjlighet att översiktligt granska själva listorna som skapas med hänvisning till avtalet, varför frågor rörande urval av medarbetare för korttidsarbete hänvisas till varje medarbetares närmaste chef.

Utgångspunkten är att varje ort och enhet ska ha kvar en bemanning både till antal och kompetenser som motsvarar det behov som bedöms behövas för att få verksamheten att fungera, oavsett om det handlar om produktion eller administration.

Minskas den ordinarie arbetstiden med 20 % så blir det en löneminskning på 4 %, minskas den ordinarie tiden med 40 % så blir det en löneminskning med 6 % och minskas den ordinarie tiden med 60 % så blir det en löneminskning med 7.5 %.

Semester och semesterintjänande påverkas inte av period med korttidsarbete.

Vi är medvetna om att det kommer att finnas ett stort antal frågor som det just nu inte finns svar på men vi arbetar just nu med ta fram en FAQ. Frågor och svar, som kommer att innehålla svar på ett antal frågor och den kommer att uppdateras löpande.

Läs originalinlägget på Seko SJ blogg här.