Permitterad på felaktiga grunder?

Vi har redan fångat upp signaler som tyder på att medlemmar har permitterats på felaktiga grunder. Är du drabbad? Kontakta oss!

Det är nu gått två veckor sedan vår arbetsgivare och Seko SJ (klubbarnas samordningsorgan) slöt en lokal överenskommelse om permitteringar (korttidsarbete) för att parera coronakrisens ekonomiska effekter med bl.a. ett avsevärt minskat resande, indragna tågavgångar samt hög sjukfrånvaro bland personalen. Permittering innebär att berörda anställda kan gå ner i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen eftersom staten täcker upp stora delar av kostnaden. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.

Inför denna överenskommelse presenterade SJ underlag där varje ort och enhet skulle ha kvar en bemanning både till antal och kompetenser som motsvarade det behov som bedömdes behövas för att få verksamheten att fungera. Utifrån dessa uppställda kriterier presenterade SJ sedermera, förmodat under stark tidspress, en lista för de centralfackliga förhandlingsparterna på namn som utgjorde den utpekade personal som föreslogs permitteras.

Seko Sektion Åkande har därefter följt den diskussion som uppkom efteråt med anledning av vad man har uppfattat vara oklara grunder till vilka som har permitterats. Vi har redan fångat upp signaler som tyder på att medlemmar har permitterats på felaktiga grunder, vilket vi såklart kommer att agera på och försöka korrigera.

Har du permitterats och inte har fått godtagbar information av din gruppchef om varför just Du är uttagen? Anser du att du är uttagen på felaktiga grunder? Om ja, då ska du genast kontakta oss SENAST 22 april kl. 12:00. Maila oss på medlem.akande@klubbsjtrafik.se eller prata personligen med din lokala förtroendevalda.

Styrelsen

april 18, 2020