Nej till påtvingat arbete på ledig dag!

Det har nu gått en månad sedan SJ tillsammans med de centralfackliga representanterna slöt ett avtal som innebar avsteg från vårt kollektivavtal. Orsaken till detta sades vara planeringstekniska skäl som omöjliggjorde det för arbetsgivaren att producera scheman med framförhållning i coronakrisens spår. Detta avtal är ett icke uppsägningsbart avtal och sträcker sig fram till 2020-06-30 och som innebär att arbetstagaren i ett längre perspektiv endast meddelas lediga dagar såväl som arbetsdagar. Och gällande arbetsdagen så lämnas besked om typen av tjänstgöring senast kl. 17:00 närmast föregående dag. Arbetstagaren är, utifrån avtalet, ålagd att tillgodogöra sig information om tjänstgöring varje dag. Denna arbetsskyldighet gäller även under ledig dag, vilket är den del av avtalet som gäller t.o.m. 2020-04-30 med möjlighet till förlängning.

Styrelsen för Seko Sektion Åkande anser att avsteget som påtvingar arbete på ledig dag inte ska förlängas eftersom det aldrig har funnits skäl till att ytterligare fängsla våra medlemmar till en större livegenskap. Ännu mindre nu efter trafikreduceringar såväl som implementering av korttidsarbete. Vår åsikt delas av fler och vi hoppas att påtvingat arbete på ledig dag nu upphör!

april 23, 2020