Turlistinfo 200529

Hej!
Det har varit en märklig vår även för turlistearbetet i år. Det började med att turförteckningar kom ut så långt som till april. Dessa granskades och synpunkter skickades som vanligt för åtgärd.

Sedan kom det justerade delgivningsdirektivet där man inte längre fick veckolistor utan skulle titta i TrAppen hela tiden. Med detta kom också att det inte skickades ut några turer överhuvudtaget för granskning. Vi hade alltså ingen koll alls på hur turerna såg ut, men vi misstänkte att det inte alltid var rätt ritat.

Vi har nu gjort det vi kan göra, nämligen att ta stickprover på turer från Xpider några dagar per månad och granskat dessa. Synpunkter på inskickade synpunkter skall åtgärdas, men det sker inte på en gång.

Vi skall nu försöka kolla turer som ligger några dagar framåt från granskningstillfället så att eventuella fel kanske kan justeras innan turerna körs.

Med dessa svårigheter att kolla på ett riktigt sätt ber vi er att inkomma med rapporter på turer som ni anser vara felaktiga.

Vi vet att det finns, eller har funnits, turer med långa uppehåll i både G och Lp. Synpunkter på just sådana bör lämnas till våra skyddsombud då de verkar hålla annat än att det är arbetsmiljömässigt förkastligt att till exempel sitta 4 timmar utan rum i Lp eller G…

Mvh
Leif ”Jason” Jansson
Turlisteombud Sektion Åkande
200529

maj 29, 2020

Taggar: