Digitalt medlemsmöte om Rapid

Arbetsgivaren har med kort framförhållning skickat ut ett tredje (och sista?) avtalsförslag med anledning av införandet av SJs nya schemaplaneringsverktyg, IVU/Rapid. Detta har arbetsgivaren gjort eftersom förhandlingsdatum sannolikt har bestämts med de företagsfackliga förhandlingsparterna. Därför kallar nu Seko Sektion Åkande till digitala medlemsmöte som äger rum den 9 juni.

Sekos företagsfackliga förhandlingspart, Seko SJ, har kallat till extra representantskapsmöte den 11 juni som också kommer att hållas digitalt. Under detta möte har de berörda Seko-klubbarnas representanter ålagts att tillsammans slutligt avgöra Sekos hållning i frågan om avtalsförslaget som berör förar- och ombordpersonalskollektivet.

Under de två föregående avtalsförslagen har Seko Sektion Åkande tillsammans med systerklubben Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund hållit medlemsmöten och inhämtat medlemmars synpunkter i frågan. En av åsikterna var att kalla till medlemsmöte vid varje nytt avtalsförslag. Vi anser det vara av yttersta vikt att i en sådan stor och avgörande fråga fortsätta att inhämta medlemmars åsikter. Vi uppmanar alla medlemmar att ta tillfället i akt att påverka det fackliga arbetet.

Därför kallar Seko Sektion Åkande till digitalt medlemsmöte den 9 juni för att inhämta medlemmarnas synpunkter i frågan. Att det hålls digitalt är utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande smittorisken för corona/Covid19. Ytterligare och mer detaljerad information kommer att delges varje enskild medlem.

Styrelsen Seko Sektion Åkande
– facket för kontrollgrupps- och ombordpersonal på SJ i Stockholm.

juni 5, 2020