Nej för tredje gången till Rapid-förslag!

Arbetsgivaren kommer att införa sitt nya schemaplaneringsverktyg, Rapid. Arbetet med att sjösätta detta har pågått i ungefär 5-6 år, men det är i slutet av denna tid som Seko SJ (Seko-klubbarnas samordningsorgan på SJ) har varit involverad i dialogen med arbetsgivaren. En schemagrupp, bestående av representanter från klubbarna, har dessutom tillsatts och har fungerat som en rådgivande instans inom Seko. Arbetsgivaren har sedan 7 november förra året och fram till idag presenterat flertalet avtalsförslag för hur detta nya schemaplaneringsverktyg ska implementeras. Arbetsgivaren har i dessa avtalsförslag gång på gång föreslagit ännu fler undantag och avsteg från dagens gällande kollektivavtal och lagar såsom Arbetstidslagen och Semesterlagen. Tyvärr utan allmän och skälig kompensation.

För Seko Sektion Åkande har det under hela processen varit viktigt för oss att underställa varje avtalsförslag medlemmarnas granskning eftersom frågan är så stor, viktig och avgörande för oss. Hittills har vi hållit nio stycken medlemsmöten som alla – även våra senaste – på ett tydligt sätt har avvisat varje avtalsförslag och sagt nej till de föreslagna avstegen. Även denna gång har medlemmarna uppdragit sina förtroendevalda att styrka detta med en skriftlig reservation. Tack, men nej tack till de försämringar som föreslås!

juni 10, 2020