Kaotisk schemaläggning nr 2

 

Styrelsen i Seko Sektion Åkande informerar om det senaste som tagits upp i ett möte med Seko SJ och SJ AB.

Som vi tidigare har informerat är schemaläggningen minst sagt kaotisk, där medlemmar inte kan planera sin fritid/sina liv.

Det är fortfarande viktigt att vi rapporterar tuffa turer eller att ni hör av er till styrelsen för granskning av turer.

Tillsammans är och blir våra röster starkare

 

 

 “Sekos medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid var ett återkommande tema från Seko på mötet som tidigare informerats om i Seko SJ info den 24/8 och som hölls med SJ den 26/8.

Samtidigt som aktuella frågor rörande en bättre schemaplanering diskuterades, redovisade SJs företrädare de processer och konkreta utmaningar som företaget står inför kopplat till Corona pandemin.

Efter mötet kallade Seko till sig SJs representanter till ett nytt möte för att återigen framföra kravet om att få ett stopp på det organisatoriska- och schemakaos som nu råder i företaget.

Efter initiativ av Seko har påbörjats ett arbete med att hitta kort- och långsiktiga lösningar på kaoset. Utgångspunkten för arbetet är att Sekos medlemmar måste få tillbaka kontrollen av sin fritid.

Denna vecka är ett nytt möte inbokat med SJ, samt ett möte med klubbrepresentanter inom Seko SJ för att identifiera, diskutera och komma fram med konkreta förslag på lösning av den uppkomna situationen.”

Läs originalinlägget på Seko SJs blogg här.
augusti 31, 2020