Läsa och förstå kollektivavtalet

På förekommen anledning vill vi påminna er om vikten av att läsa och förstå kollektivavtalet. Då man bland annat kallas ut på jour eller reserv och avslutar sin tjänstgöring på övertid och sent på kvällen då kollektivtrafiken inte går längre eller om det är lång väntetid till nästa avgång.

“Mom 5

Övertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till ordinarie arbetstid eller avslutas under natt

Om en arbetstagare beordras att utföra övertidsarbete på tid som inte är förlagd i direkt anslutning till den ordinarie arbetstiden ges övertidskompensation som om övertidsarbetet hade utförts under minst tre timmar. Detta gäller dock inte om endast rast om högst 30 minuter skiljer övertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden.

Arbetstagaren har rätt till ersättning för reskostnader

  • om arbetstagaren inställer sig till övertidsarbete eller
  • om övertidsarbete i övrigt avslutas inom tiden kl 22 – 06 om inte annat reglerats i särskilt avtal.

Detta gäller även för arbetstagare som inte har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete.” (Detta är ett utdrag från SPÅRA SJ §7 mom.5)

 

Om man känner sig osäker på kollektivavtalet kan vi varmt rekommendera att anmäla sig till Sekos SPÅRA SJ utbildning som hålls 20-21 oktober. Anmäl intresse genom att klicka här.

 

september 22, 2020