Stoppa Kaoset nr 5

Ny information från Seko SJ

Det är fortfarande viktig att vi alla rapportera om kaoset fortsätter, trots dessa åtgärder. Genom de rapporter som inkommit har vi gjort detta möjligt till en bättre schemaläggning. Vi hoppas nu att dessa åtgärder gör så att vi kan planera våra liv.

Stoppa kaoset nr 5

Nu börjar återtåget mot en bättre schemaplanering för åkandepersonalen.

 

SJ personalplanerings handlingsplan för en bättre schemaplanering redovisades den 22 september på möte med Trafik & Service skyddskommitté. Planen innehåller i sin grund de av Seko SJ tidigare överlämnade sex förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering.

Handlingsplanen kräver en kraftsamling med resurser från hela SJ, något som Seko SJ anser nu måste få högsta prioritet. Personalplaneringen måste få möjlighet att leverera enligt handlingsplanen. En viktig pusselbit i förutsättningen är att det blir en stabilare och långsiktigare planering av vilka tåg som ska köras. Ett ansvar som i första hand vilar på division Produkt.

För att inte tappa tempo och säkerställa att åtgärderna verkligen medför en bättre schemaplanering kommer uppföljning av handlingsplanen att ske regelbundet.

Seko SJ kan därmed tillsammans med klubbarna bocka av samtliga sina sex stycken förslag på åtgärder för en stabilare schemaplanering. Nu är det upp till bevis för ansvariga på SJ.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv

september 25, 2020