Resultat av klubbstyrelsens fyllnadsval

Efter att en ledamot tidigare i år lämnade klubbstyrelsen inleddes en nomineringsperiod, enligt info här. Efter nomineringsperioden inbjöds alla medlemmar till medlemsmöte med omröstning mellan de två nominerade och valbara kandidaterna, enligt info här.

Nu har medlemsmötena och omröstningarna ägt rum och valberedningen har därefter också räknat rösterna. Såhär utföll sig rösterna.

Av totalt sett 37 stycken inlämnade röster var ingen röstsedel ogiltig. 31 stycken av dessa röster tillföll Morticia Sydell som alltså intar den vakanta platsen i klubbstyrelsen. Vi gratulerar Morticia till förtroendet som har getts av medlemmarna.

Vi tackar alla engagerade medlemmar som har tagit tillfället i akt och har deltagit i omröstningen. Uppdaterad information om vilka de förtroendevalda är finns här.

oktober 7, 2020