För många FP-dagar ?

I veckan har Seko Sektion Åkande blivit uppmärksammade på nya höjder av arbetsgivarens bristande schemaläggning genom att vi var flera som mottog följande mail av arbetsgivaren:

 

“När vi summerar årets FP-dagar har du fått ut 1 FP-dag/-ar för mycket.
För att balansera FP-kontot finns följande möjligheter:
1. Ersätta 1 FP med 1 FV
2. Arbeta någon av dina FP-dagar (ej övertid)
3. Låta schemat ligga och FP-kontot balanseras mot dagkontot*. Detta sker i början på nästa år. *Skulle dagkontot vara 0 görs istället avdrag från timkontot där det temporärt kan vara minustid om även det skulle vara 0.
Svar önskas senast 6 november, om vi saknar svar så kommer vi att schemalägga enligt alt. 3.”
På förekommen anledning har därför flera medlemmar kontaktat oss om detta mail. Vi förstår den frustration och besvikelse som flera medlemmar uttrycker med tanke på den senaste tidens påfrestande schemaläggning och hur flexibla vi har tvingats vara samtidigt som är vi under pandemin befunnit oss i ett tufft och utsatt läge.
I kollektivavtalet står det att “helårsarbetande arbetstagare har vid oavbruten tjänstgöring varje kalenderår rätt till ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som motsvarar antalet under året infallande lördagar och söndagar. Sådana fridagar kallas FP-dagar”. Vidare står det att “individuell avstämning av antalet erhållna fridagar görs för Fp per kalenderår /…/. Om för många fridagar har lagts ut under året ska det överskjutande antalet reducera arbetstidsbankens konto” [Spåra SJ § 6, mom 4].
Vi har kontaktat Seko SJ i ärendet och vi har förstått att medlemmar runtomkring i andra delar av landet också är berörda av det inträffade. Tills att vi inom de närmsta dagarna återkommer i ärendet uppmanar vi medlemmar att höra av sig till oss, rapportera och begär av arbetsgivaren att få se hur många dagar du faktiskt tagit ut och när de blivit utlagda.
oktober 23, 2020