Spårtrafik: Avtalsnytt #7

Seko Branschorganisation Spårtrafik informerar:

På natten till den 1 november kom parterna inom industrin överens om ett nytt kollektivavtal och med det fick arbetsmarknaden det så kallade ”märket”. Sedan tjugo år tillbaka har löneökningstakten bestämts av parterna inom industrin. I sina förhandlingar sätter de nivån – eller “märket” för hela landet. Även om det finns flera brister i modellen så har märket tryggat reallöneökningar och varit en stor del i att hålla uppe lönenivåerna i branscher där facket inte är lika starkt.

Avtalet som industrin tecknat är på 29 månader, med två lönerevisioner om 3 % (1/11 2020) och 2,4 % 1/4 2022). I avtalet finns även avsättningar till flexpension. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart, vilket är otroligt viktigt för oss. Industrin har i och med detta valt bort retroaktiv lön till förmån för ett högre avtalsvärde och en låglönesatsning. Val som kommer att löna sig i det långa loppet. Märket innehåller 5,4 % i löneökning, 29 månader avtalslängd och en låglönesatsning som bygger vidare på den vi fick till i förra avtalsrörelsen.

Märket är en ram för kostnadsökningarna. Det går att hitta andra lösningar för hur lön ska fördelas och på vilka frågor som ska lösas. Allt handlar om vad vi når för uppgörelse med motparten, om vi ska göra villkorsförändringar kan detta påverka löneökningens storlek. Våra förhandlingar är långt ifrån klara. Nu i veckan ska vi träffa Almega Tågföretagen för en tredje sittning på två veckor, fokus kommer ligga på arbetsmiljö, hur vi tryggar de lokala avtalsvillkoren vid upphandling och motverkar hyvling.

Samtidigt ser vi hur orosmolnen hopar sig – Handels har tvingats varsla om strejk för att få ut märket. Även Hotell- och restaurangfacket har sprungit in i samma problem som Handels, och har varslat om strejk. Det är låglönesatsningen som kärvar. Just låglönesatsningen är viktig eftersom facken inom industrin fick till den som en del av ett paket – där retroaktiviteten kopplades ihop med och delvis ställdes emot låglönesatsningen. Att medlemmar och anställda inom handeln eller på restaurangerna nu inte ska få ta del av hela märket finns inte på kartan.

Seko backar upp Handels och HRF i deras krav. Din hjälp att rekrytera fler medlemmar och hålla igång snacket ute på arbetsplatserna är ovärderligt. För oss på Spårtrafik och övrig arbetsmarknad också.

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen för Seko Spårtrafik

november 10, 2020