Extraskyddskommitté på enhet Service

 

Den extra skyddskommittéSeko SJ begärde genomfördes den 9 november.

 

  • På Sekos initiativ ska en handbok A-Ö för arbetet ombord tas framoch den är pågång.Här ska information som är relevant utifrån Covid-19 samlas och finnas lätt tillgängligt eximobilen.

 

  • Munskydd, Seko hävdar att munskydd ska varatillåtet för den som på eget initiativ vill använda munskyddi arbetet. Detta i avvaktan på att SJ eventuellt ändrar uppfattning och tillämpning.

 

  • Stäng av alla sittplatseri bistron. Förslaget riskbedöms ochSeko inväntar återkoppling från SJ.

 

  • Kommunikationen med tågvärdarna ska bli tydligare då förändringar görsoch som påverkar kunden, dvs även vårt arbete ombord.

 

  • Serveringen (frukost och mat i1 klass) Rutinen skakompletterasoch förtydligasså att samma rutin gäller för såväl förbeställd mat som frukost.

 

Seko SJ förutsätter att SJ på enhet Service i fortsättningen genomför regelbundna avstämningarmed Seko SJi aktuella frågor. I annat fall får Seko SJ fortsätta att begära extra möten med skyddskommittén.

 

De senaste veckornas dramatiska ökning av såväl smittade som avlidna i Covid-19 i Sverigeharmedfört ettkraftigtminskatresandepå tågen.SJ vidtar nu reduceringar i antalet tågavgångar, främst i denkommersiella trafiken. Vilka ytterligare åtgärder SJ ev. planerar för saknar Seko idag information om. Så fort vi vet något kommer vi att återkomma med information.

 

Sekosmedlemmar på SJ måste ha en trygg och säker arbetsmiljö.

 

Seko SJ blogg http://blogg.sekosj.se

november 18, 2020