Fientliga agerandet från SJ fortsätter!

 

Seko SJ tar ett mycket tydligt avstånd från det gruppval T21 som SJ nu påbörjat för åkandepersonalen division Trafik & Service.

SJ genomför nu ett gruppval för den åkandepersonalen utan att presentera förslag på grupper som innehåller några konkreta turer. I bästa fall erbjuds valet av fridagshelg, övriga fridagar på den så kallade gruppnyckeln skall SJ ensidigt välja åt medarbetaren.

 

Givetvis har Seko sagt nej till att ingå ett avtal om ovanstående och står inte bakom det som SJ nu gör.

 

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

 

Läs originalinlägget på Seko SJs blogg här.

 

december 4, 2020