Nominera till styrelsen i Seko Sektion Åkande

Nominera till styrelsen
i Seko Sektion Åkande

 

Vem vill du ska representera dig och
dina arbetskamraters intressen?

 

Den 17 februari 2021 är det dags för årsmöte i Seko Sektion Åkande. Det innebär att
det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag i Seko Sektion Åkandes styrelse.
Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen).
Posterna som ska fyllas är en (1) stycken ordförande och tre (3) stycken ledamöter
för en tvåårsperiod. Ordförandeuppdraget innehas idag av Elias Cataño och
ledmotsuppdragen innehas idag av Helena Henriksdotter, Leif Jansson och Anneli
Bäcklund. Samtliga ställer upp för omval. Vi emotser fler nomineringar.

Som medlem kan man nominera fritt antal medlemmar till posterna. Medlemmar
som nomineras skall ha tillfrågats och tackat ja innan nomineringen lämnas in. Man
får såklart nominera sig själv.

Nomineringsstopp (sista dag för att inkomma med namnförslag till uppdragen) är
måndagen den 1 februari.

Nomineringar skickas via e-post till: valberedning@klubbsjtrafik.se

Mvh

Valberedningen Klubb SJ Trafik

januari 15, 2021