Nominera till styrelsen i Seko Klubb SJ Trafik

Vem vill du ska representera dig och dina arbetskamraters intressen?

Den 10 mars 2021 är det dags för årsmöte i Seko Klubb SJ Trafik. Det innebär att det kommer att hållas val till förtroendeuppdrag inom Klubb SJ Trafik styrelse. Dessförinnan kan man nominera (d.v.s. föreslå namn till vem man vill se i styrelsen). Posterna som ska fyllas är en (1) stycken kassör, fyra (4) stycken ledamöter och en (1) revisor för en tvåårsperiod. Även en (1) ledamot ska väljas för en ettårsperiod. Kassörsuppdraget innehas idag av Elias Cataño och ledamotsuppdragen innehas idag av Mimmi Guldbrandzén och Morticia Sydell (båda resebutiken), Jenny Samuelsson och Marko Lipponen (båda Administratörer) och Palle Paulsson (VÄTE). Revisorsuppdraget innehas av Michelle Svensson (VÄTE). Samtliga ställer upp för omval. Vi emotser fler nomineringar.

Som medlem kan man nominera fritt antal medlemmar till posterna. Medlemmar som nomineras skall ha tillfrågats och tackat ja innan nomineringen lämnas in. Man får såklart nominera sig själv.

Nomineringsstopp (sista dag för att inkomma med namnförslag till uppdragen) är tisdagen den 24 februari.

Nomineringar skickas via e-post till: valberedning@klubbsjtrafik.se

Mvh

Valberedningen Seko Klubb SJ Trafik

februari 17, 2021