Åkande-info 210324

Hej!

Vi fick turförteckningen för april dagen efter att månadslistan publicerades. Vi hinner alltså inte ha en kommunikation med turlistekonstruktörerna innan man publicerar månaden som turförteckningen avser. Dessutom saknas datum på turerna så att man inte vet när de går…

Här kommer Sekos synpunkter Cst turförteckning april 2021 [se “Anm” nedan]. Svar från SJ är i kursiverad text nedan [se “Svar” nedan]:

Tur 795Q3
Anm: Taxi Sst-Cst önskvärt p.g.a. mitt i natten.
Svar: Fixar det.

Tur 840
Anm: Tur 840 Fredag: Väldigt sent slut efter överliggning. Jag vill lösa det så här: 840 slutar kl. 16:35 efter ank tåg 277. Tåg 543 bef 6 – tåg 546 bef 13 vill jag kombinera med att lägga tur 1765Q1 (tåg 533 – 536) före. Är dock osäker vad Q1 betyder och om turen går. Det blir tyvärr ganska tight mellan tåg 536 och tåg 543. Annars kan man ta tåg 840 – tåg 849 från tur 5065 så får den turen sluta tidigare efter överliggning.
Svar: Svar: Det här är ju det tokiga med att ni får oredigerade förteckningar utan datum. Det är otroligt värdefullt när ni kommer med egna ändringsförslag, men nu har du suttit och letat lösningar -och hittat kombinationer av turer som inte går samma dagar. Just denna variant där vi slängt in ett varv på LP efter hemkomst från SUC uppstod precis innan månadslistan gick ut och vi fick reda på att vissa tåg skulle multas under påsken. Turen går endast 1/4 och jag hittar dessvärre inget annat att kombinera med. Går dock att kombinera med 5065s avslutande del som du föreslår, men då skapar vi en till tur och det måste jag undvika från mitt håll.

Tur 977
Anm: Lägg koncept- och briefingtid för tåg 640 före tåg 631. På det viset slipper vi rast på tåg i Ks.
Svar: Ligger ingen koncepttid innan tåg 640, bara 15 min klargöring + 10 min kundtid, gångtid till och från bas får inte plats.

Tur 1795Q3
Anm: Taxi Sst-Cst önskvärt p.g.a. mitt i natten.
Svar: Fixar det.

Tur 1977
Anm: Lägg koncept- och briefingtid för tåg 640 före tåg 631. På det viset slipper vi rast på tåg i Ks.
Svar: Ligger ingen koncepttid innan tåg 640, bara 15 min klargöring + 10 min kundtid, gångtid till och från bas får inte plats.

Tur 5630
Anm: Tur 6050 på måndag går kl. 4:46-16:35, alltså nästan 12 timmar med tidig turstart. Jag vill lösa det på nedanstående sätt:

Tur 5630 Måndag
Start kl. 4:46. Tåg 260 till Gä från tur 6050 måndag
Tåg 263 Bef 6 – Cst, ank kl. 8:38
kl. 8:38-8:43 Gångtid.
kl. 8:43-9:55 Rast.
kl. 9:55-14:58 går in i tur 5630 tåg 820-829-832-841.
Turslut kl. 14:58 istället för kl. 16:35.
kl. 4:46-14:58 Arbetsperiod.
Risk för obetalt på Cst för att hålla 10 timmar egentlig arbetstid?

Svar: Tur 5630 (går 6-16/4) tillkom i måndags (15/3) då vi fick mtrl för de fortsatta ändringarna på U. Normalt är aktuella tåg X40, men nu blir allt RC och det har skapats nya Agsb-turer. Vi hade tyvärr inte en chans att kombinera om med befintliga turer, och nu ligger de planerade på personal -vilket innebär att det inte är möjligt att göra en sådan ändring (inte kul för den som har tur 5630 och helt plötsligt ska börja kl. 4:46 isf kl. 9:46 måndag morgon…). Vi håller dock ögonen på denna tur framåt och kombinerar gärna med annat om det dyker upp nånting bra.

Tur 5925Q1
Anm: Fyll igen obetald tid på Cst.
Svar: Ska ligga ett U-varv där, ser ut att vara lagat i korttiden.

Tur 5926
Anm: Fyll igen obetald tid på Cst.
Svar: Fixar.

Tur 5935
Anm: Bryt efter tåg 232, F58 tåg 892 – Bef 6 tåg 853 läggs före Serv R tåg 26 tur 7805. Om tåg 892 fortsatt är inställt i april, lägg turslut efter tåg 232.
Svar: Korttiden/OT håller på med de indragningar på U vi inte hann med i turkonstruktion, jag kan skicka ett allmänt önskemål om att kapa de tidigaste turerna isf att lägga reserv på slutet. Inställelserna pågår t.o.m. 18/4, därefter har jag kunnat flytta U-varvet enl ditt förslag, då 26an inte ligger planerad på någon person än.

Tur 5956
Anm: Fyll igen obetald tid på Cst.
Svar: Ok.

Tur 6050
Anm: Tur 6050 på måndag går kl. 4:46-16:35, alltså nästan 12 timmar med tidig turstart. Jag vill lösa det på nedanstående sätt:

Tur 6050 Måndag, turstart kl. 6:03.
kl. 6:03-6:12 Orderläsning.
kl. 6:12-6:17 Gångtid.
kl. 6:17-6:22 Plattform/Kundtid.
Bef 6 tåg 560 Cst – Suc. Rast. Därefter tåg 277 som i ordinarie tur.
kl. 6:03-16:35 Arbetsperiod.

Svar: Tur 5630 (går 6-16/4) tillkom i måndags (15/3) då vi fick mtrl för de fortsatta ändringarna på U. Normalt är aktuella tåg X40, men nu blir allt RC och det har skapats nya Agsb-turer. Vi hade tyvärr inte en chans att kombinera om med befintliga turer, och nu ligger de planerade på personal -vilket innebär att det inte är möjligt att göra en sådan ändring (inte kul för den som har tur 5630 och helt plötsligt ska börja kl. 4:46 isf kl. 9:46 måndag morgon…).

Tur 7715
Anm: Finns Agsb i tåg 11?
Svar: Ja, under påsklovet har vi drygat ut personalstyrkan lite. Resten av månaden åker man 2-bemannat. Detta då vagnar ofta dras in på sträckan samt beläggning ska vara 50%.

Tur 7715Q1
Anm: Avviker från tur 7715, Agsb + Serv R.
Svar: Se ovan.

Tur 7805
Anm: Tåg 892 – 853 från tur 5935 läggs före tåg 26.
Svar: Se tur 5935.

Ovanligt tråkiga svar [jag har lagt] på dina förslag (som är väldigt bra). Det ena går inte att göra för att turerna inte går samma dag (omöjligt för dig att avgöra när ni inte får daterade turer), och det andra går inte p.g.a. förlängningen av ändringarna på U.

Tyvärr är det ju också så att ändringar är ytterst svåra att genomföra efter att månadslistan har gått ut. Väldigt olyckligt kan jag tycka att vi inte får en chans att samråda och genomföra ändringar då det är för sent när ni väl får se turerna. Känns inte så kul när du har lagt ner en massa jobb på att hitta lösningar. Men fortsätt gärna med det! Det uppskattas, och i bästa fall går det använda framåt.

Kringtider ej granskade då tider och tjänstetåg/buss till Nbt saknas på flertalet turer.

Hälsningar

Leif ”Jason” Jansson, tel: 070-724 29 61, e-post: leif.jansson@sj.se alt. jasons5707@outlook.com

Eva Nilsson, e-post: eva.nilsson2@sj.se

Turlisteombud Seko Sektion Åkande

2021-03-24

mars 24, 2021