Avtalsnytt Mälartåg #4

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-04-26 följande:

Efter att Seko pausade förhandlingarna med MTR Mälartåg strax innan påsk, har vi haft fortsatt dialog med dem för att få fram ett så bra avtal som möjligt för våra medlemmar. Det är viktigt för Seko att dagens befintliga avtalsvillkor och värden som anställda på SJ AB och Upptåget har, omhändertas på ett värdeneutralt sätt.

Ett av de större värdena för våra medlemmar är ITP2 pensionen. Värdet av ITP2 måste med in i MTR Mälartågs kollektivavtal och det har Seko framfört. Frågan är fortfarande inte löst och bollen ligger nu hos MTR Mälartåg.

Arbetet med att hitta lösningar på avtalstexter, samla fakta och försöka sammanställa vilka värden som fortfarande finns kvar att lösa för att få ett så bra fungerande avtal både för medlemmar och verksamheten, pågår parallellt i både stora och lilla delegationen.

Seko inväntar återkoppling från MTR Mälartåg. Vi återkommer när vi vet mer.

Frågor eller funderingar? Vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:

 • Carolin Evander, ombudsman.
 • Karin Eriksson, ombudsman.
 • Anna Bergström, Upptåget.
 • Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ).
 • Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc.

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:

 • Therese Åsåker, Upptåget.
 • Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg.
 • Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå).
 • Annette Kusma, SJ, Et.
 • Tomas Berggren, SJ, Lp.
 • Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen).
april 26, 2021

Etiketter: