Avtalsnytt Mälartåg #5

Sekos stora avtalsdelegation kring förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Mälardalstrafiken avrapporterar 2021-05-07 följande:

Som vi informerat om i tidigare avtalsnytt har MTR Mälartåg, den 26 april, pausat förhandlingarna. Seko har avvaktat återkoppling men inte fått någon. Detta gör att vi kommer att ta hjälp av centrala parter för att komma vidare i förhandlingarna.

Seko ser att vi behöver lösa frågan om pensionsavtalets värde (ITP2) och viktningen av avtalsvärdena innan vi kan gå vidare i förhandlingarna. MTR Mälartågs syn på viktningen saknar koppling till verksamheterna som ska tas över. Seko vill se konkreta siffror av hur många på respektive bolag som faktiskt omfattas av verksamhetsövergången och det är fortfarande oklart.

Vår uppfattning är att MTR i nuläget försöker få till en avtalslösning som inte är kostnadsneutral sett till de värden som våra medlemmar tar med sig in i den nya affären. Vi menar att detta strider mot det centrala avtalet, därför har vi idag kallat in de centrala parterna. Seko drev frågan om hur kollektivavtalsförhandlingar vid verksamhetsövergång och upphandling ska regleras i branschen i avtalsrörelsen 2020. Resultatet blev en förhandlingsordning som lokala parter ska följa.

Seko har gjort den här bedömningen baserat på de stora avtalsvillkor och värden som står på spel. Vilken bedömning andra fackförbund gör får stå för dem. Vi är det största fackförbundet inom branschen och vi företräder våra medlemmar.

Sekos delegation fortsätter arbetet för att säkra medlemmarnas villkor och central ombudsman, Thomas Gorin Weijmer, kopplas in i förhandlingarna.

F A Q:

Vad säger MTR Mälartåg om antal personal/åkstation?
MTR har sagt att de ska ta över befintliga åkstationer, oklart hur det ska gå till. De har inte meddelat hur många som ska jobba per åkstation.

Hur avser MTR Mälartåg att bedriva fordons- och lokalvård?
Fortfarande oklart. Eventuell verksamhetsövergång fortfarande oklar.

Varför är det så viktigt med ITP 2?
SJ och Transdev är båda ITP2 – bolag. Skillnaderna i pensionsavtalen genererar olika värden och värdet från ITP2 måste omhändertas om MTR Mälartåg väljer att vara ett ITP1 – bolag. Seko bedömer att det finns stora värden för den enskilde medlemmen och för kollektivet i frågan om ITP2.

Hur blir det för mig som jobbar på SJ/Upptåget?
Seko SJ och Klubb Upptåget har förhandlingsmandat för respektive trafikupplägg och kommer att informera löpande lokalt.

Vad händer nu?
Seko kommer att informera så snart förhandlingarna återupptas.

Frågor eller funderingar? Vänd dig till någon av dina lokala representanter.

Lilla delegationen, de som deltar i de faktiska förhandlingarna, består av:

  • Anna Bergström, Upptåget.
  • Rasmus Holmberg, SJ, Cst/Hgl (Lokförare/administrativ).
  • Sara Wirén, SJ, Vå/Fgc.

Stora delegationen, rådgivande organ till lilla delegationen, består dessutom av en klubbrepresentant från alla berörda klubbar:

  • Therese Åsåker, Upptåget.
  • Stefan Zetterlund, SJ, Hpbg.
  • Elias Cataño, SJ, Cst (ombord/administrativ/depå).
  • Annette Kusma, SJ, Et.
  • Tomas Berggren, SJ, Lp.
  • Martin Alnebring, Seko Spårtrafik (branschorganisationen).