Medlemsmöte om Mälardalstrafiken

Med anledning av att SJ AB i veckan har skickat mail till berörda medarbetare som har tjänstgjort i Mälardalstrafiken om att lämna svar ifall man motsätter sig en övergång till MTR Mälartåg så kallar därför Seko Sektion Åkande till medlemsmöte. Medlemsmötet kommer att handla om pågående kollektivavtalsförhandlingar för MTR Mälartåg inför övertagandet av trafiken i Mälardalen.

Medlemsmötet kommer att vara digitalt i Teams under fredagen den 21 maj mellan kl. 10:00-12:00 samt mellan kl. 13:30-15:30. Central ombudsman med ansvar för spårtrafik, Thomas Gorin Weijmer, kommer att gästa medlemsmötet innan lunch mellan kl. 10:30-11:30 för att främst svara på inkomna och aktuella frågor samt även redogöra för hur arbetet fortgår med att teckna ett kollektivavtal för MTR Mälartåg inför övertagandet av trafiken i Mälardalen.

Som medlem har du fått ett mail med instruktioner om hur du kopplar upp dig till det digitala medlemsmötet. För att underlätta medlemsmötet ombeds du som medlem i möjligaste mån att skicka in eventuella frågor du har i förväg till en specifik e-postadress som också anges i mailet du har fått. På så vis kan vi förbereda medlemsmötena så bra som möjligt och utnyttja tiden maximalt.

Medlemmar hälsas varmt välkomna!

Styrelsen

Seko Sektion Åkande

maj 16, 2021

Etiketter: