Aktuellt i lokal skyddskommitté

Här nedan publiceras information till Sekos medlemmar gällande de frågor som Seko Sektion Åkande har aktualiserat i lokal skyddskommitté vid Stockholm C den 31 augusti. Klubbensektionens deltagare är Helena Henriksdotter för Seko och Elias Cataño som skyddsombud.

Innehåll i denna info:
(Klicka på rubrikerna nedan för att komma direkt dit)

 1. Allmän info från SJ AB.
 2. Tillsättning av bef4 vid två stycken 1kl-vagnar vid frukost.
 3. Nekad taxi hem efter kl. 22:00 vid tågförsening.
 4. Turändring på Basgrupp.
 5. Klagomål på schemaläggningen.
 6. Undermålig service i 1kl och Bistro.
 7. Bristfälligt mobilt försäljningsverktyg.
 8. Frukostavdrag för frukost ej anpassad för ens hälsa.
 9. Schemalägga utifrån gällande arbetsmiljöföreskriften “OSA”.

.

1. Allmän info från SJ AB.

Kortfattad info om läget:

 • Personalläget är i balans, dock hög sjukfrånvaro.
 • Första schemat i Rapid släpps i november, publiceras 15 oktober.
 • Avveckling av Mälartåg, övergång 13 december.
 • Från 1 oktober är verksamheten flyttad till Klaraporten, plan 7. Personal informeras via Flyttnytt.
 • Covid 19, vi fortsätter följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Hemarbete är förlängt till 30 september. Kan komma att förlängas. De som har strikt kontorsarbete kan komma att förläggas på hemarbete 1-2 dagar i veckan.
 • X2000 pionjärers arbete utvärderas.
 • E-learning och prov för ombord X2C.
 • Kroppburen kamera skjuts fram.
 • 2 klass lugn introduceras, första resdag 4 oktober. Inga barnerbjudanden kommer att finnas denna kategori. Vill man boka måste man betala vuxenbiljett.
 • SJ Lounge öppnar 1 september i Göteborg och Malmö. Stockholm öppnar 4/10.

Till början!

INSKICKADE ARBETSMILJÖÄRENDEN OCH SVAR

Svar under respektive ärende från SJ nedan i kursiv röd text.

.

2. Tillsättning av bef4 vid två stycken 1kl-vagnar vid frukost.

Under sommaren har ingen Bef.4 tillsatts på frukostavgångar med två 1:a klass vagnar. Kommer detta att ske när sommarsemestrar är över?

Visa svar!

Ingen plan i nuläge om att återinföra bef4. Servering hanteras primärt av Ags/Agsb. På avgångar med många resenärer att servera tar Ags/Agsb hjälp ab bef3/13 genom att denne håller Bistron stängd under en kortare period. Planen är att införa 2 klass lugn den 4 oktober, när det sker kommer endast en 1 klass vagn finnas för servering.

Till början!

.

3. Nekad taxi hem efter kl. 22:00 vid tågförsening.

Vid en större försening i slutet av juli fick vi besked av Opsl att de inte beviljar taxi längre med hänvisning till pandemin. Förseningen skedde efter kl. 22:00 och ingen kollektivtrafik fanns längre för medarbetare att ta sig hem med. Kontaktade chef för Division Trafik och Service i ärendet och fick svar att vi har samsyn i tolkning av Spåra SJ. Dock har vissa frågor uppstått med anledning av svaret som löd: “Jag har stämt av med HR och som svar på din fråga vad som gäller utifrån Spåra SJ så är tolkningen riktig: man har rätt att få ersättning för uppkomna resekostnader om arbete på övertid avslutas kl 22-06 OCH det ordinarie sättet att ta sig hem inte finns.” Om man ankommer med försenat tåg t.ex. kl. 23:55 och det finns en nattbuss att ta som går kl. 01:00, förväntas man ta den då?

Visa svar!

I de fall kollektivtrafik finns, även ifall det inte är den som man vanligtvis använder, hänvisas dit. Till exempel om man normalt reser med SJ men endast SL finns tillgängligt. Biljett löses av medarbetaren som lämnar in räkning till SJ på kostnad för biljett på SL. I de fall det finns kollektivtrafik, men som går mycket senare efter ankomst, får dialog hållas med Opsl på SJ TL.

Till början!

.

4. Turändring på Basgrupp.

Inkommen rapport under sommaren om turbyten efter publicerad veckolista på basgrupp: “Ingen har hört av sig. Har fått tur 5130-5140 istället för 310-320. Ändringen skedde 2 dagar sedan.” Vad gäller? Det finns ingen absolut säkerhet med ett skickat mail att medarbetaren tagit del av turändringen. Måste vi acceptera 2 timmars förskjutning och detta måste vi själva ta del av i Trappen?

Visa svar!

För Basgrupp gäller att ändringar som görs efter att veckolista gått ut och att ändringen är mer än 2 timmar skickas mail till berörd. I detta fall (veckorna 31-32) skickades information ut i veckoinformationen: Under vecka 31 och 32 är alla X2-multar indragna vilket medför en del oundvikliga schemaförändringar för Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Planeringen gör sitt allra bästa för att hålla sig så nära den tid man fått utlagd i månadslistan. För vecka 31 ska alla som har fått en ändring på mer än 2 timmar från månadslistan till veckolistan vara informerade, men det kan bli svårt att hinna med att informera alla om ändringar inför veckolistan för vecka 32.

Till början!

.

5. Klagomål på schemaläggningen.

Vi hör många klagomål från den personal som går på basgrupp. De upplever turerna som väldigt långa, att det är för kort återhämtningstid mellan turerna och att samma turer upprepas igen och igen. Upplevelsen är att de som går på variabel grupp får kortare turer, då de får turer som konstruerats utefter det behov som föreligger. De som tillhör Åkstation Sverige verkar mest åka pass och ligga på hotell, till och med på hemmastation. Vi säger inte att detta stämmer med verkligheten, men detta är som det upplevs av dem på basgrupp. Man känner även att man inte kan påverka sitt schema medan arbetsgivare ändrar turer efter regler som få känner till.

Visa svar!

För basgruppen strävar vi självklart mot att fördela turerna jämnt. I och med att vi fortfarande har ett väldigt manuellt arbete pga. undermåligt systemsstöd så har vi utmaningar med fördelningen i viss mån men det är fortsatt något vi jobbar aktivt med i schemaläggningen. För återhämtning och nattvila på stationeringsort strävar vi mot 12 h nattvila men ibland är det inte alltid möjligt att tillgodose. Vi jobbar även aktivt med att förlägga tyngre turer den veckan medarbetare arbetar färre dagar och kortare turer då det är 6 arbetsdagar – detta för att veckorna med 6 arbetsdagar inte ska vara alltför betungande.

Nu går vi snart in i IVU och kommer att arbeta aktivt med optimering vilket kommer vara en stor fördel i just dessa delar. I IVU kommer vi kunna arbeta med regelstyrning och på så sätt ta fram flera scheman och jämföra, för att finna ett som är bra i flera aspekter. Vi kommer även kunna lägga in regler som innefattar mjuka värden såsom jämn fördelning.

Syftet med variabel grupp är att täcka all frånvaro som kommer med kort varsel vilket innebär att de turer som vi tilldelas som följd av frånvaro, är turer vi i stor utsträckning inte kan påverka. Det kan medföra att variabel grupp tilldelas reserver eller korta turer men även långa turer. I och med att de tar hand om vakanser som förekommer vid sjukskrivningar så bör det innebära att även de får de tunga turerna, som de som sjukskriver har från början.

Gällande Åkstation Sverige så förekommer passresor i stor utsträckning både till-och från stationeringsort och ibland mitt i arbetsperioden. Det är något som vi räknat med och är medvetna om. Detta eftersom vi ”förflyttar” dem med hjälp av passresor dit behovet finns. Om Åkstation Sverige någon gång bott på hotell på sin stationeringsort så skulle jag säga att det måste ha varit en avvikelse och inget förfarande som vi arbetar utifrån i vår ordinarie planering.

Gällande sista meningen så är det svårt att besvara eftersom det inte finns någon konkret information om vilken regel man hänvisar till.

Till början!

.

6. Undermålig service i 1kl och Bistro.

Ombordpersonal är vårt ansikte utåt och de som blir föremål för våra kunders missnöje. Vi har bytt ut bestick till en sådan dålig kvalité att de knappt går att äta med. Vi ser dagligen kunder som köper räksmörgås för 129:- och sedan skrapar pålägg från brödet då det inte går att skära brödet med den kniv som finns i bestickset. Det innehåller inte salt och peppar. Leverans av detta finns i bistro men ej i servicecarts i 1:a klass där vi serverar tillval. Det har tagit slut på ordinarie sötsak i 1:klass och levereras ca 25 kolor till fullbokade vagnar. Även våtservetter till 1:a klass verkar tagit slut då dessa saknas i servicecarts. Chips och andra varor har “tagit slut”?! Det är inte heller alla gånger det dukas upp med termosar i 1:klass eller i bistro. Vi har inte fått förklaring till varför dessa arbetsuppgifter utgår?

Visa svar!

Ärendet innehåller flera kvalitetsrelaterade frågor. Samtliga av dessa bör istället registreras i avvikelseappen under kategori mat & dryck.

Till början!

.

7. Bristfälligt mobilt försäljningsverktyg.

Många rapporterar att de tappar förbindelse med serviceverktyget. Finns det någon möjlighet att installera dem fast i våra 1 klass pentry istället för att de ska kvitteras ut på baserna?

Visa svar!

Ärendet bör adresseras som förbättringsförslag i avvikelse-appen/Synergi.

Till början!

.

8. Frukostavdrag för frukost ej anpassad för ens hälsa.

Vi har fått rapporter från medlemmar som debiteras för hotellfrukost, eller påse, men som inte får anpassad frukost till sin hälsa. Det handlar om osötad yoghurt och juice samt grovt bröd.

Visa svar!

Specialkost vid frukost Önskemål om specialkost i frukostpåse skall ringas in av berörd personal direkt till hotellet senast kl 15.00 på ankomstdagen. Ur infobrev v14 2019.

Till början!

.

9. Schemalägga utifrån gällande arbetsmiljöföreskriften “OSA”.

2019 tog SJ – tillsammans med centrala fack- och skyddsombud – fram riktlinjer för viktiga aspekter att ta i beaktande vid turkonstruktion och schemaläggning, förknippat med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa riktlinjer finns bland annat beskrivna i dokumentet; ”Att arbeta utifrån OSA”, daterat 2020-08-02, utfärdare Chef Planeringssupport, ägare Chef Personalplaneringen SJ AB. Syftet med dokumentet är att sammanfatta och förtydliga de prioriteringar som skall beaktas i turkonstruktion och schemaläggning förknippat med arbetet kring OSA (arbetsmiljöföreskriften “Organisatorisk och social arbetsmiljö”).

Trots det kan skyddsombud Service Cst vid upprepade tillfällen konstatera att de framtagna riktlinjerna enligt dokumentet ovan i många fall inte följs.

Exempel vid turkonstruktion:

 • Raster mellan tjänstgöring ritas kortare än riktvärde 1,5h och minimivärde 1h för fjärrtrafik, och riktvärdet 1h för övrig trafik.
 • Turer som startar före 06.00 eller tidigare, överskrider riktvärdet på 8 tim arbetsperiod. (Förekommer arbetsperioder ända upp till 11 tim 55 min).
 • Tåg som avgår före 06.00 från station med stationerad personal, bemannas inte av överliggande personal.

Exempel vid schemaläggning:

 • Reservturer med mycket sena turslut (21.00, 22.00, 23.00, 23.59) läggs ut på fredag innan ledig FP-helg, trots att riktvärdet på turslut innan ledig helg är 15.00. Reservtur kan även innebära övertid in på FP-dagen.
Visa svar!

Ur Protokoll SKK division Trafik & Service:
Arbeta utifrån riktlinjer OSA. Om riktlinjerna alltid skulle följas kan inte kundernas efterfrågan tillmötesgås. För att kunna tillmötesgå OSA’n behövs andra avtalslösningar kring exempelvis ledig helg som tillgängliggör åkande i högre utsträckning. Först då kan de som är lediga få ledigt tidigt och börja senare kring ledig helg. Vi ser gärna en fortsatt utveckling av våra schemamodeller -önskemål emotses. Skyddsorganisationen ställer frågan vad som kan göras åt att sluta sent i anslutning till ledig helg? Svar: Vald schemamodell kan ta till viss del ta hänsyn till detta. Skyddsorganisationen: I mätningar framgår en dålig återhämtning på Service i jämförelse med Trafik. Vilka OSA aspekter är viktiga för olika grupper? Svar: Ett fortsatt arbete måste ske tillsammans. Chef Service menar även att det finns ökade möjligheter i Rapid att tillmötesgåönskemål.

Till början!

Styrelsen

Seko Sektion Åkande / Klubb SJ Trafik
genom
Helena Henriksdotter

november 9, 2021

Etiketter: ,