Hantering kvarvarande Fv-dagar

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2021-11-16 om följande:

SJ har i veckobrev för v45 till åkande personal tillhörande division Trafik & Service meddelat att det finns medarbetare som fortfarande har Fv-dagar kvar att ta ut för innevarande FV-år, vilket slutar den 30 november. Enligt informationen så finns det ingen möjlighet för SJ att planera ut Fv-dagarna, utan de kommer i stället att tillföras arbetstidsbankens dagkonto.

Seko SJ anser att detta strider mot vad som står i kollektivavtalet Spåra SJ gällande kvarvarande Fv-dagar för året. Enligt avtalet framgår att: §6.mom4 ”Översyn av fridagsplanen bör göras i september, varvid resterande fridagar (Fp och Fv) ska planeras ut. Överenskommelse får träffas om att lämna enstaka Fv-dagar oplanerade.”

Önskar du som medlem ta ut dina ev. kvarvarande Fv-dagar i ledighet, behöver du ta kontakt med din gruppchef för att säkerställa att så sker.

Beviljas du inte att få ut kvarvarande dag eller dagar, anmäles detta lämpligen till din lokala fackliga klubb för vidare hantering.

Seko SJ har sedan föregående Fv-år en pågående tvist gällande att SJ inte har lagt ut så många av Fv-dagarna som möjligt i en plan för kalenderåret. Denna tvist är fortfarande inte avslutad.

Att Rapid har lanserats under november månad ska inte behöva drabba er medlemmar med att inte få ledigt för er Fv-dag. Detta är ju en dag som ni erhållit för att ni har jobbat på en lätthelgdag under året såsom julafton, midsommarafton m.m.

Läs originalinlägget på Seko SJs hemsida här.
november 16, 2021

Etiketter: