Åkande-info 211123

Den sista (men det har ju inte kommit ut mer än ett tidigare i år) då redaktör Jason går i pension från 2022-01-01.

Hej!
Under hela året har vi fått ut turförteckningar efter att månadsutlägget kommit. Inga datum på när turer med samma nummer går, avsaknad av tjänstetåg från Nbt o.s.v. har gjort det svårt att försöka komma med förslag på lösningar. Ju längre tiden gick på året desto sämre kommunikation med turlistekonstruktörerna. Min uppfattning är att de mer och mer låstes till IVU/Rapid-projektet. Under sena hösten har det inte ens kommit några svar på de fåtal synpunkter som skickats in.

Övergången till IVU/Rapid från och med novembers schemapublicering gör att vi inte ens får ut några
turförteckningar att granska. Man kan heller inte se schema annat än för sig själv. Jag har försökt kolla i Xpider så gott det gått då man bara ser ett par dagar framåt. Synpunkter som skickats in har inte fått något svar. Vi kan i alla fall konstatera att det ligger väldigt mycket fel i turerna. Det är framförallt kringtiderna som felar. Koncepttider, tider för växling och konstiga förflyttningstider och ett överflöd av raster i den lilla lokalen i Uppsala. Konstiga turkonstruktioner där man avslutar turen med rast i Uppsala för att sedan åka sitt sista tåg på turen. Antal turer med obetalt uppehåll har ökat då ingen längre manuellt ritar igen dem, datorn är inställd på att det är obetalt på hemmastation om uppehållet är längre än en timme och då blir det så…

Många långa turer, många korta turer… Ja, ni vet…

Tyvärr tycks det inte blivit väldigt mycket bättre i decemberutlägget, men det kan bara var och en bedöma. Dessvärre är de signaler som kommer att det inte blivit bättre.

Ansökning om dag för turlistegranskning avslås nu med motiveringen att det inte finns något att granska… Hade turlisteombuden fått vara med i ett tidigt läge under processen med IVU/Rapid hade de med sin kunskap kunnat motverka åtminstone en hel del av de problem som nu finns. Men vi har inte varit välkomna…

Hur det framtida arbetet kommer att se ut vet vi inte. Samtidigt som SJ säger att de uppskattar våra synpunkter märks ingen ansats att släppa in oss och få insyn i arbetet…

Genomgång veckolistor i oktober (då de ännu fanns kvar)
Under vecka 41 gjorde vi en genomgång av hur många som slutade sent före fridag respektive började tidigt (före kl. 06:00) efter fridag.

Sammanlagt 25 stycken turer slutar senare före Fp än avtalets ”bör”-skrivning om kl. 19:00. En börjar tidigare än kl. 05:00 efter Fp som avtalets ”bör”-skrivning säger. Har ändå tagit med turer som startar före kl. 06:00 efter Fp då dessa för de flesta innebär att man behöver åka in dagen innan om man kan få tag på ett rum för tidig tjänst… 7 stycken turer börjar före kl. 06:00 efter Fp, värst är turstart kl. 04:46…

Veckorna 41+42 gick vi igenom den totala bortavarotiden. Jag har endast räknat dagar med ombordtjänst då utbildning, FFU och AMÖ har normala arbetstider utan annan bortavaro än under uppdraget. Total bortavaro 5648 timmar och 27 minuter. Dividerar man detta med det totala antalet dagar med ombordarbete (590 dagar) blir
snittet 9 timmar och 57 minuter (decimaltal). Bortavaro över 100 timmar = 18 st under de två veckorna.

Hälsar

Leif ”Jason” Jansson
leif.jansson@sj.se alt. jasons5707@outlook.com
tel: 070-724 2961

Eva Nilsson
eva.nilsson2@sj.se

Turlisteombud för Seko sektion Åkande, 2021-11-23

november 24, 2021

Etiketter: