Seko SJ: Info IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-01-10 om följande:

Vad händer?

Varje klubb inom Seko SJ har ett tydligt uppdrag att lokalt följa vad som händer med turer och schemaläggning då det är klubbarna som har kunskapen om hur det ser ut på individnivå. Vid brott mot Spåra SJ arbetstidsbestämmelser har klubben i uppdrag att begära tvisteförhandling. (arbetstidsbestämmelser, se tidigare utskickad ”lathund” här, och sektionens tillägg här).

I de fall publiceringen av januarischema 2022 gjordes senare än den 15 december har klubbarna i uppdrag att begära tvisteförhandling för brott mot Spåra SJ.

Seko SJ träffar ansvariga för SJ personalplanering den 12 januari. Fokus på mötet är:

  • Turerna i januari (akut).
  • Schemasläpp 15 januari för februari. Hur arbetar SJ med kvalitetssäkring av såväl turer som scheman?
  • Fungerande föräldraanpassning.

Seko SJ fortsätter att kräva inflytande i planeringsprocessen för förare- och ombordpersonal.

Ny information kommer efter mötet den 12 januari.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare (se här).

Läs originalinlägget på Seko SJs hemsida här.
januari 10, 2022

Etiketter: