Seko SJ: Återigen tvist för brott mot Spåra SJ

Seko Förhandlingsorganisation SJ (Seko SJ) informerar 2022-01-15 om följande:

Seko SJ har idag den 15 januari haft ett extra styrelsemöte och beslutat att begära tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst.

Tvisteförhandlingen begärs med anledning av att våra medlemmar via mejl utsänt av SJ på kvällen den 14 januari delgivit tågvärdar och förare information om att de även på ledig dag ska hålla sig uppdaterade om turändringar för kommande arbetsdag. Seko har till SJ begärt skyndsam hantering av tvisteförhandlingen.

Seko har svårt att finna stöd i avtal eller i den enskildes anställnings-kontrakt att det finns någon form av skyldighet att på ledig dag ta del av information om hur man ska arbeta kommande tjänstgöringsdag.

Viktigt att notera är att SJ varken har informerat eller förhandlat med Seko om denna åtgärd, och att det ytterligare minskar förtroendet för SJ och deras respekt för att följa den förhandlingsordning som finns. När ska SJ inse innebörden och vikten av att samarbeta med den fackliga organisationen?

Vi är också mycket tveksamma till om beslutet har föregåtts av någon riskbedömning i samverkan med skyddsorganisationen.

Vi återkommer med ytterligare information så fort vi har något nytt att informera om.

Läs originalinlägget på Seko SJs hemsida här.
januari 15, 2022

Etiketter: