Kompensation för sent januarischema!

 

SJ AB bekräftar att man har gjort sig skyldig till avtalsbrott när januarischemat försenades. Förhandlingen avslutades i enighet och skadestånd ska betalas ut på Sekos begäran.

Efter det försenade decemberschemat där SJ bekräftade sitt begångna avtalsbrott kunde man förvänta sig att detta inte skulle upprepas men Seko hade tydligen för höga förhoppningar när förseningen upprepades även för januari månadsschema. Tvisteförhandlingen för detta har nu avslutats.

Resultatet innebär att Stockholms Seko-medlemmar bland loungepersonalen samt bland ombordpersonalen som vid tidpunkten var inplacerad på basgrupp kommer att få kompensation. För berörda medlemmar i loungen innebär detta 4 timmar till timkontot och för berörda medlemmar bland ombordpersonalen innebär detta 7 timmar till timkontot.

Vi uppfattade att SJ under tvisteförhandlingen ville framstå som en seriös och ansvarstagande part och ser därför fram emot att våra medlemmar framöver kan få sitt schema i tid för att få livspusslet att gå ihop.

Seko har återigen försvarat kollektivavtalets värde som en facklig organisation bör göra inför sina medlemmar. Är du inte medlem ännu är du varmt välkommen att bli medlem i den största fackföreningen på SJ och vara en del vårt solidariska arbete för bättre villkor.

februari 1, 2022