Sektion Åkandes årsmöte

 

Såhär utföll sig Seko Sektion Åkandes årsmöte som avhölls den 17 februari.

Även i år bjöd sektion traditionsenligt in Lars Ohly, f.d. tågmästare och att fackligt aktiv på SJ, att sitta årsmötesordförande. Till sekreterare till årsmöte bjöd sektionen in Karin Åkersten, lokförare på Roslagsbanan och ordförande i Seko Stockholm. De guidade oss genom årsmötet. Vi gick gemensamt igenom Verksamhetsberättelsen för 2021.

Ordförande för Seko Sektion Åkande Elias Catano inledde mötet med att gå igenom och belysa vad som hänt under 2021. Det stora samtalsämnet är införande av nya schemasystemet IVU, som skapat mycket problem tillsammans med den pågående covid-19 pandemin.

Årsmötet avslutade med sedvanlig årsmötesmiddag, dessförinnan avtackade sektionen såväl pensionärer som vår avgående ledamot Leif Jansson. Det valdes in 1 ny styrelseledamot i sektionsstyrelsen. Styrelsen består nu av följande personer:

Ordförande: Elias Catano.

Ledamot: Eva Nilsson. *

Ledamot: Helena Henriksdotter

Ledamot: Pernilla Johnsson.*

Ledamot: Anneli Bäcklund.

Ledamot: Pernilla Holmgren.*

Ledamot: Thomas Zettergården. **

*= Omval för period av 2 år.

**= Nyval för en period av 1 år.

 

februari 28, 2022