Avtalsinformation

Tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNight 2022-2026

Seko och SJ är nu efter flera månaders förhandling klara med ett
tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNights trafik till Hamburg.

Seko har från första dagen drivit frågan om ett lönetillägg för de SJ
anställda som ska arbeta ombord på tågen då de kommer att behöva
kompetensutvecklas och bland annat utföra arbetsuppgifter på ett annat
företags trafiktillstånd.
SJs utgångspunkt har under stor del av förhandlingarna varit att det är bra
för personalen med kompetensutveckling och omväxling i arbetet, men
det är naturligt och inget som SJ ska behöva betala något extra för.

I det tidsbegränsade kollektivavtalet är nu Seko och SJ slutligen nu
överens om att för tågvärdar/tågmästare som arbetar på turer till Hamburg
införs ett lönetillägg om 500 kr per månad. Tillägget utbetalas för den
eller de månader där tågvärdar/tågmästare har arbete förlagt på turer som
trafikeras på Hector Rails trafiksäkerhetstillstånd i Danmark.

Parterna är också överens om att måltidsuppehåll istället för rast kan
förläggas vid planering av ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sträckan
Malmö-Hamburg respektive Hamburg-Malmö. Måltidsuppehåll kan
förskjutas till en tidigare eller senare tidpunkt och räknas in i arbetstiden.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller
klubb för mer information.

Seko SJ blogg http://blogg.sekosj.se

maj 4, 2022