Medlemsdag på Gröna Lund!

Seko Klubb SJ Trafiks yrkesverksamma sektionsmedlemmar i Administratörer, Försäljning, Åkande & VÄTE samt medlemmar tillhörande Seko Lokförarna SJ Stockholm/Hagalund välkomnas till traditionsenlig medlemsdag på Gröna Lund med 5-kamp och karusellåkning. Även i år bjuder båda klubbarna nämnda medlemmar på entré, fria karusellåk och 5-kampshäfte!

Det gäller tisdagen den 16 augusti eller torsdagen den 25 augusti. Nämnda medlemmar måste föranmäla sitt deltagande på nedanstående webbformulär för att kunna delta och för att anpassa inköp av entrébiljetter och 5-kampshäften som måste förbeställas enligt besöksvillkoren. Inför respektive tillfälle träffas de föranmälda medlemmarna kl. 16:00 på puben utanför Gröna Lunds huvudentré för pepp och lagindelning. På puben finns möjlighet till förtäring av ett brett sortiment av dryck och olika måltider som bekostas själv. Observera att tillställningen endast är till för nämnda medlemmar och anmälan är bindande!

Sista dag för anmälan är framflyttad till senast den 15 augusti.

För mer info samt bindande anmälan till Medlemsdag på Gröna Lund:

  • Den 16 augusti, klicka HÄR.
  • Den 25 augusti, klicka HÄR.

Poängställning 5-kamp

Här presenterar vi deltagarnas individuella poäng samt lagens poäng från de två olika medlemsdagarna.

Klicka på “Visa poängen!” för att se detaljerna.

 

Visa poängen!

Förklaring

  • Grenarnas förkortning är understruken: BB = Boom Ball. KD = Kentucky Derby. SB = Skjutbanan. VP = Vattenpistolen. W = Woody. PS = Totala poängställning.
  • Siffrorna i de vita rutorna anger erhållen poängen för respektive deltagare (varav siffran i parentes anger poängplacering inom samma lag).
  • Siffrorna i de röda rutorna anger lagets erhållna poäng (dividerat per antal deltagare i laget) i respektive gren samt lagets totala poängställning (i rutan PS), varav siffran i parentes anger poängplacering lagen emellan.

 

Femkamp den 16 augusti

Namn BB KD SB VP W PS
JS 220 (3) 375 (1) 40 (1) 333 (1) 220 (1) 1188 (1)
LR 210 (4) 150 (3) 0 243 (3) 120 (4) 723 (4)
PJ 230 (2) 300 (2) 0 309 (2) 160 (3) 999 (3)
LA 300 (1) 300 (2) 0 219 (4) 210 (2) 1029 (2)
Lag 1 240 (5) 281 (5) 10 (4) 276 (6) 178 (5) 985 (6)

Lagspelare: Jenny, Lollo, Pernilla och Louise.

Namn BB KD SB VP W PS
EN 350 (1) 500 (1) 1 (4) 441 (2) 310 (2) 1602 (1)
MS 250 (3) 300 (2) 6 (3) 411 (3) 200 (3) 1167 (3)
GL 230 (4) 300 (2) 42 (2) 465 (1) 410 (1) 1447 (2)
AA 280 (2) 275 (3) 46 (1) 345 (4) 160 (4) 1106 (4)
Lag 2 278 (3) 344 (3) 24 (3) 416 (1) 270 (2) 1332 (2)

Lagspelare: Eva, Maria, Göran och Anders.

Namn BB KD SB VP W PS
EC 370 (1) 275 (5) 36 (3) 456 (1) 340 (1) 1477 (1)
HE 190 (5) 400 (2) 34 (4) 252 (4) 210 (3) 1086 (5)
TZ 250 (3) 300 (4) 40 (2) 330 (3) 220 (2) 1140 (3)
ML 200 (4) 450 (1) 25 (5) 252 (4) 160 (4) 1087 (4)
PH 290 (2) 375 (3) 45 (1) 399 (2) 100 (5) 1209 (2)
Lag 3 260 (4) 360 (1) 36 (1) 338 (4) 206 (4) 1200 (4)

Lagspelare: Elias, Helena, Thomas, Marcus och Nilla.

Femkamp den 25 augusti

Namn BB KD SB VP W PS
MKL 330 (2) 250 (2) 18 (3) 400 (2) 288 (3) 1286 (3)
CS 430 (1) 300 (1) 28 (1) 325 (3) 249 (4) 1332 (2)
HH 180 (4) 160 (4) 22 (2) 300 (4) 447 (2) 1109 (4)
RA 190 (3) 230 (3) 28 (1) 425 (1) 492 (1) 1365 (1)
Lag 4 283 (2) 235 (6) 24 (3) 363 (3) 369 (1) 1274 (3)

Lagspelare: Mikael, Christian, Helena och Robin.

Namn BB KD SB VP W PS
BL 400 275 23 321 170 1189 (4)
DH 340 400 47 531 290 1608 (1)
IV 280 450 23 399 140 1292 (2)
HL 290 225 46 399 290 1250 (3)
Lag 5 328 (1) 338 (4) 35 (2) 413 (2) 223 (3) 1337 (1)

Lagspelare: Britt, Daniel, Isabelle och Henrik.

Namn BB KD SB VP W PS
JH 170 (3) 350 (3) 17 (1) 414 (1) 210 (2) 1161 (1)
MaM 160 (4) 375 (2) 0 330 (2) 150 (3) 1015 (4)
MiM 300 (1) 500 (1) 0 180 (3) 120 (4) 1100 (3)
MH 270 (2) 200 (4) 13 (2) 414 (1) 230 (1) 1127 (2)
Lag 6 225 (6) 356 (2) 8 (5) 335 (5) 178 (5) 1102 (5)

Lagspelare: Johanna, Marita, Mikaela och Mikael.

 

 

juni 24, 2022

Etiketter: