Ärende angående kraschen i IVU/EP

Inrapporterad arbetsmiljöärende

  • I juli kraschade IVU och det gick inte att se sin tjänstgöring mer än två dagar i taget via Trappen/Xpider. Vi föreslår att SJ betalar ut tidsförskjutningstillägg till de på basgrupp under perioden.

Svar från SJ: Detta är ingen lokal fråga. Denna eskaleras därför till Divisionens skyddskommitté den 13 september. 

  • Sedan idrifttagandet av IVU/Employee portal presenteras tilldelad arbetstid för e-learning via menyval ”account” i EP. Detta är oöverskådligt och ogenomtänkt.

Ofta råder oklarheter kring om arbetstid tilldelats för en tilldelad e-learning. I samband med information om en tilldelad e-learning meddelas ej förväntad tid för genomförandet, ej heller när arbetstid för denna ska tilldelas. Presentationen av den tilldelade arbetstiden avsatt för e-learning är oöverskådlig då det ej framgår hur mycket tid som avsatts för respektive utbildning. Uppgift för tilldelad arbetstid finns endast tillgänglig i EP under en begränsad tidsperiod för att därfter nollställas även om utbildningen i fråga ej slutförts. Bekräftelse på att avstämningstiden för den aktuella avstämningsperioden reduceras med den tilldelade tiden för e-learning saknas helt.

Svar från Personalplaneringen:

Så här ser sidan ut som visar alla konton. Där ett av kontona är E-learning i röd ruta. Tiden som ligger i den rutan räknas av från avstämningstiden under den månaden.

När månaden är passerad och tiden försvinner från account och man är osäker på om man har fått tid så går det bra att maila supporten så kan vi skicka nedan underlag på vilka dagar och hur lång tid man har fått för respektive E-learning,

september 4, 2022