Inskickade frågor och övrig information

Sekos frågor centralt, inskickade för svar från SJ på Division Trafik och Service, enhet Service skyddskommitté den 13 sepetember:

  • Utvärdering sommaren (trafikutbud, personaltillgång, inställda tåg och dess orsak)
  • Personalprognos resten av året (personaltillgång med hänsyn tagen till allt arbete som utförts i sommar med extra ersättningar samt de som väljer att sluta på SJ osv osv).

Önskar en redovisning av utfall NKI juni – augusti

Utfall Hej 2.0 i sommar

Utvärdering nya tågvärdar 2021/ 2022:

Hur har det gått?

Hur många har SJ avslutat pga olika skäl?

Vilka skäl i så fall

o      Hur många har slutat på egen begäran?

o      Varför i så fall?

Rekryteringsunderlag , status på  pågående rekryteringar?

Utbildningsplan nya tågvärdar (bland annat fordonskompetens )

Diskussion kring befattning och kompetens Snabbtåg (befattning 3 och Ags) Bör de nya tågvärdarna arbeta som Bef 3 och Bgr en tid innan de får turer som F53?

Former kring anställningsform:

Tills vidareanställd  som övergår till timanställning på egen begäran.  Utfall – hur många och vad är orsaken till att medarbetare lämnar en tillsvidare anställning?

Tidigare tillämpades ett absolut förbud för medarbetare som uppnått tid för inlasning till en tills vidare anställning att kvarstå som timmis (oaktat att inLASningstiden i så fall skulle ha 0ställts). Kvarstår detta principiella ställningstagande?

Övrig information från Division Trafik och Service, enhet Service

Toaletter

Birgitta AA har kallat till möte i september angående toaletterna ombord på tågen.

”Samråd förbättrad tillsyn av toaletter”

Ny chef enhet Service

Johan Dorff tillträder den 6 oktober, då Birgitta AA går i pension.

september 4, 2022