Information om granskning av turer

Information om den granskning av turer som gjorts sedan vi fått möjlighet att göra detta.

Det är numer en komplicerad historia som sker i sent läge, varför det blir svårt att få ändringar. För schemat har redan lagts ut på personal. Dock har vi fortsatt att påtala de felaktigheter som vi sätt och de är många.

Tidsblock saknas helt.
17 olika turer men som går fler en en gång under hela månaden.
På dessa turer ligger det endast avbyte 2 minuter eller enbart gångtid. Plattformstid och avsyning saknas helt. Vi har fått återkoppling på dessa från SJ som lovat att de ser över och korrigerar.
  • Tidsblock saknas för koncepttid eller ligger på fel ställe i turen.
  • Passresa med tåg 599 från Uppsala 00:02 men tåg 599 har bara uppehåll för avstigande.
  • Vi vidhåller att det är fel att teknisk avgångstid gäller inte annonserad.
Vi har även påtalat alla orimliga turer som inte håller måttet enligt arbetsmiljöföreskriften osa (organisatorisk social arbetsmiljö.)
Där vi bland annat tycker att 8 tåg tätt inpå varandra på Uppsala, borde ett varv plockas bort eller läggas in två raster.  För att arbetspasset inte skall vara så tungt.
Det är på tok för många obetalda uppehåll på Cst.
Man är “inte ledig” – man är fortfarande på jobbet i uniform. Svårt att få kvalité på sin lediga tid.
Turer med snäva raster i Lp ej robust utan väldigt störningskänsligt.
Ett antal korta turer på 2:31-3:13 min som borde kopplas med något annat för att ge mer tid.
Som kontrast till detta även överliggningar med lång bortavaro som ger betalt för halva tiden. Lång
dag ett och två.
För att nämna några av våra alla våra invändningar.
Seko sektion åkande arbetar med SO(skyddsorganisationen)
Vi har vidtalat SJ om att komma in tidigare i processen för att kunna ha mer inflytande.
Vid frågor eller synpunkter kontakta;
Eva Nilsson Turlisteombud Seko Sektion Åkande (Eva.Nilsson2@sj.se)
Maria Sjöström Skyddsombud (Maria.Sjostrom@sj.se)
september 9, 2022