Gångtid vid rast

På förekommen anledning har vi i Seko Sektion Åkande fått höra att OPSL bl.a inte plussar på gångtid vid rast när det uppstår en försening. Så är självklart inte fallet. Gångtiden är skild från rasten, det vill säga att rasten börjar när du lämnat tåget och har tagit dig till rastlokalen. Det är viktigt att vi tar de raster vi får utlagt och har rätt till, för att utöva det säkerhetsarbete vi har.

oktober 6, 2022