Klubb SJ Trafiks årsmöte

Såhär utföll sig Seko Klubb SJ Trafiks årsmöte som avhölls idag den 7 mars. Verksamhetsberättelsen såväl som ekonomin för 2018 behandlades. Vi höll dessutom en tyst minut för medlemmar som gått ur tiden. Två inkomna motioner bifölls av årsmötet. Den ena motionen handlade om att stoppa de politiska försämringarna i Lagen om anställningsskydd. Den andra motionen handlade om att verka för att Seko ska överge uppgörelsen om begränsad konflikträtt som slutits mellan de fåtalet centralfackliga representanter och arbetsgivarna. På uppdrag av årsmötet kommer klubbstyrelsen att verkställa beslut som motionerna handlade om.

Årsmötet samtalade om ett område på arbetsplatsen som definitivt är föremål för förbättringspotential, nämligen personalpolitiken i praktiken.

Innan årsmötet avslutades med en sedvanlig årsmötesmiddag valde årsmötet ledamöter till styrelsen.

Styrelsen består nu av följande personer:
Ordförande: Helena Henriksdotter.
Kassör: Elias Cataño.*
Ledamot: Leif Jansson.
Ledamot: Mona Svensson.*
Ledamot: Louise Reichenberg.
Ledamot: Jenny Samuelson.*
Ledamot: Pascal Tunryd.
Ledamot: Marie-Louise Guldbrandzén.*
Ledamot: Stefan Andersson.*
Ledamot: Bengt Paulsson.*

Ytterligare förtroendeuppdrag tillsattes också:
Ordinarie revisor: Michelle Svensson.*
Ersättande revisor: Paiam Golrou.**
Valberedare: Willian Batres.*
Valberedare: Maria Sjöström.**

Inom kort kommer styrelsen att konstituera sig, d.v.s. fördela ansvarsområden sinsemellan.

* = Omval för en period av 2 år.
** = Fyllnadsval för en period av 1 år.

mars 7, 2019