Åkande info 190330

Nedan följer aktuell information från Seko Sektion Åkandes turlistombud.

Påskgeting och banarbeten
Under påsken stängs Getingmidjan av som brukligt är vid denna högtid. Skillnaden i år jämfört med förra året är att man kommer använda den depå i Äs som togs i bruk under sommarens avstängning. Det innebär också klargöringsturer i Äs som i somras. Det blir pass med SL till och från Sst respektive Flb. På de tåg som ankommer sent till Flb och Sst har vi fått taxi efter synpunkter från Seko och skyddsombud.

ICRegional
Banarbeten med Getingmidjan gör att Regional- och IC-tåg vänder i Flb under påsken. I vissa fall blir det tvunget att ha rast i Flb för att inte överskrida 5-timmarsregeln och rasten skall enligt uppgift nu vara förlagd på det hotell som användes förra sommaren. Banarbeten utförs även på Mälarbanan vilket innebär buss till och från Bål, också detta under påsken.

Det jobbas även i Värmland vilket innebär att IC-tågen där ställs upp i Khn och att vi skall växla undan och växla fram tåg där. Lite beroende på dagalternativ sover vi också i Khn men andra dagar i Ks och taxi till Khn. Exakt hur växlingen skall gå till och var tågen ställs upp har jag inte fått något klart besked om. Likaså skall vi ha rast på tåget vid en vändning på Khn liknande den s.k. rasten i Mra, men i Khn är det i alla fall längre uppehåll mellan tågen. Jag har fått följande svar från SJ gällande växlingen:

”Vad som är sagt just nu är att det blir rundgång på spår 1 eller 2 beroende på var TRv tar in tåget. Sen blir det undan växling mot Karlstad, och det som gäller just nu är att det blir växling ut mot utdraget mot Tågabs uppställning och sen uppställning på spår 10 och11. Tillbaka på samma sätt. Den som skall vara signalgivare får (som vid alla tillfällen) höra med Växlingsledaren (föraren) hur växlingen skall gå till i varje fall. En växlingsinstruktion är på gång och kommer inom kort.”

I Dalarna vill man inte vara sämre än i andra delar av landet och har därför sett till att ha ett arbete mellan Blg-Mra i början av maj. Det innebär att tåg 48 endast går till Blg och att vi passar därifrån till Fln. Vi åker sedan tåg 17 dagen därpå.

Snabbtåg
Banarbeten på SSB ger oss överliggning i Av med 533 den 28 april och i N i påsk. På VSB i Vänersborg i slutet av april.

Gångtider
Det är viktigt att både Seko och skyddsombud får veta om gångtiderna är otillräckliga på några ställen. Maila, ring eller prata med oss så drar vi det vidare till ansvariga på SJ.
När det gäller Khn så kommer det upplägget att upprepas framöver. Påskens gångtider är lagda till 10 minuter till hotellet, men från högre ort har turlistekonstruktören fått order att det bara skall ligga 3 minuter vid nästa tillfälle. Det låter minst sagt lite om inte hotellet ligger i stationsbyggnaden! Var extra uppmärksamma på detta och kontakta mig så vi från Seko kan lägga fram hur lång tid det verkligen tar. Detta gäller även Vänersborg som är en udda överliggning som bara används vid banarbeten.

Majblommor…
I Kristi Himmelfärdshelgen stängs Hallsberg av för trafik från alla håll i fyra dagar! Jag har ännu inte fått något material angående detta, men det verkar bli vändningar i Vr och Lå alternativt T. Detta blir nog rätt rörigt, framförallt för den genomgående trafiken till G och Värmland och både Snabbtåg och ICRegional påverkas. Material kan tänkas komma i slutet av nästa vecka eller senare…

Mvh

Leif ”Jason” Jansson
Turlisteombud
Seko Sektion Åkande, 190330

Se infon i pdf HÄR (länk inom kort).

mars 30, 2019