2019 års löner klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara! Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda [klubbs not: länk inom kort], kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.

I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.

Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.

Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen.

 

P1. Tågmästare kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)*
P17 19 995 (ändrat fr. 19 490 kr: +505 kr / +2,591%)
P18 22 165 (ändrat fr. 21 660 kr: +505 kr / +2,331%)
P19 25 800 (ändrat fr. 25 290 kr: +505 kr / +2,017%)
P10 29 080 (ändrat fr. 28 510 kr: +570 kr / +1,999%)
Timlön 36 tim 193,87 (196,51)*
Timlön 38 tim 184,05 (186,55)*
  • På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
  • * = Som utför biljettredovisning.
P2. Kundvärd/-kommunikatör (f.d. Resesäljare) kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P28 21 085 (ändrat fr. 20 580 kr: +505 kr / +2,454%)
P29 23 215 (ändrat fr. 22 710 kr: +505 kr / +2,224%)
P20 26 120 (ändrat fr. 25 590 kr: +530 kr / +2,071%)
Timlön 36 tim 173,07
Timlön 38 tim 164,31
Timlön 40 tim 157,34

På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.

P3. Fordonsoperatör kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P37 23 170 (ändrat fr. 22 665 kr: +505 kr / +2,228%)
P39 26 816 (ändrat fr. 26 290 kr: +526 kr / +2,001%)
P30 30 345 (ändrat fr. 29 685 kr: +660 kr / +2,223%)
Timlön 36 tim 197,26
Timlön 38 tim 187,27

På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.

P4. Depåoperatör kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P48 21 300 (ändrat fr. 20 795 kr: +505 kr / +2,428%)
P49 23 735 (ändrat fr. 23 230 kr: +505 kr / +2,174%)
P40 26 050 (ändrat fr. 25 540 kr: +510 kr / +1,997%)
Timlön 36 tim 173,67
Timlön 38 tim 164,87

På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.

P5. Komfortoperatör kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P58 21 200 (ändrat fr. 20 695 kr: +505 kr / +2,440%)
P59 22 665 (ändrat fr. 22 150 kr: +515 kr / +2,325%)
P50 25 000 (ändrat fr. 24 430 kr: +570 kr / +2,333%)
Timlön 36 tim 164,50
Timlön 38 tim 156,17

På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.

P6. Tågvärd kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P68 21 200 (ändrat fr. 20 695 kr: +505 kr / +2,440%)
P69 23 215 (ändrat fr. 22 710 kr: +505 kr / +2,224%)
P60 26 120 (ändrat fr. 25 590 kr: +530 kr / +2,071%)
Timlön 36 tim 168,34 (170,63)*
Timlön 38 tim 159,82 (161,99)*
  • På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.
  • * = Som utför biljettredovisning. 
P7. Lokförare kr/mån (förändr. fr. f.g. avtal: i kr / i %)
P78 17 200 (ändrat fr. 16 695 kr: +505 kr / +3,025%)
P79 30 300 (ändrat fr. 30 040 kr: +260 kr / +0,866%)
P70 35 350 (ändrat fr. 34 515 kr: +835 kr / +2,419%)
Timlön 36 tim 229,85
Timlön 38 tim 218,21

På timlönsbeloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg.


Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr.
Kvalificerad: 45,92 kr.
Storhelg: 103,18 kr

Är du inte medlem? Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor [klubbs not: 0 kr som ny medlem i vår klubb] i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare. Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Läs originalinlägget på Seko SJs här.

juni 21, 2019