Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Sekos ingång i framtidens planering har alltid varit att det ska bli bättre än idag för våra medlemmar. Sekos schemagrupp jobbar gemensamt på att identifiera och försöka hitta lösningar på dagens problem.

Svaren på Seko SJ enkäten den 9 maj under medlemsveckan som klubbarna ansvarade för bekräftade den tes som schemagruppen arbetar efter. Det finns medlemmar som kan tänka sig att på frivillig basis jobba mer än dagens varannan helg. Detta mot skälig kompensation. Att tro något annat är inte seriöst.

Vi vill därför rikta ett stort tack till er som fyllde i enkäten. Era svar stärkte bilden av det Seko har påstått och hela tiden

Seko och SJ är inte överens om någonting. Ingenting är klart om hur det ska bli. Oaktat vad enskilda arbetsgivarföreträdare påstår på olika möten och apt:er.

Av det som SJ hittills har presenterat som en ny schemamodell är inte något som Seko kommer att acceptera. Vi vet vad vi vill och vad våra medlemmar vill ha.

Har ni frågor, synpunkter eller bara är nyfikna. Kontakta er lokala representant i Seko SJ schemagrupp.

Martin Alnebring, Hallsberg.
Hanna Karlborg, Linköping.
Leif Jansson, Stockholm.
Sara Wirén, Västerås.
Lena Aldenmark, Seko SJ.
Henrik Sverin, skyddsombud.
Philip Jepsen, Malmö.
Petri Ruth, Sundsvall.
Christoffer Hemlin, Gävle.
Arvid Alsén, Stockholm.
Johannes Vidén, Göteborg.
Bert Persson, Östersund.
Natalie Wredfors, Depå Hgl.
Tina Jädert, Depå Malmö.

Läs originalinlägget på Seko SJ blogg här.

juli 5, 2019